28.11.22

Noorte Kotkase Sakala maleva aasta 2022 noorkotkas on Jürgen Aas ja noortejuht Enno Teiter

Noorte Kotkase Sakala maleva aasta 2022 noorkotkas on Nutikate rebaste rühma liige Jürgen Aas ja noortejuht Kaheksajalgade rühma pealik Enno Teiter.


Jürgen Aas on noorkotkas olnud 2016. aasta kevadest alates. Organisatsioonis tegutsetud aastate jooksul on Jürgen arendanud nii teadmisi kui oskusi osaledes aktiivselt rühma ja maleva tegevustes. Ta on Nutikate Rebaste rühma salgapealik, alati abivalmis, suureks abiks nii rühmapealikule kui ürituste läbiviijatele. "Koondustel aitab Jürgen koolitada nooremaid rühma liikmeid, on alati sõbralik ja toetav. Oskus positiivse suhtumise abil keerulistest olukordadest välja tulla on Jürgeni puhul imetlusväärne ja annab hea energia nii rühmapealikule kui noorliikmetele," iseloomustab Nutikate Rebaste rühmapealik Antonina Eek.

Väljaspool organisatsiooni on Jürgen aktiivselt osalenud nii maakondlikel kui üle-eestilistel ratta- ja jooksuvõistlustel. Hea sportlase ja noorkotkana on Jürgen oskuslikult ühendanud hobi ja noorkotka olemuse. Esindades sel aastal noorkotkaste ja kodutütarde olümpiamängudel Sakala maleva meeskonda, kandis Jürgen uhkusega olümpiamängude tuld, luges sportlaste vande ja aitas saavutada üldarvestuses Sakala maleva meeskonnal I koha. Üldarvestuses saavutas Jürgen parima sportlase tiitli vanemate noorkotkaste seas.

Jürgeni muusikaline tegevus on samuti organisatsioonis kasuks tulnud: Jürgen on esinenud nii Sakala maleva Noorte Kotkaste aastapäeval kui ka muusikalise tervitusega kodutütarde aastapäeval.


Enno Teiter on Kaitseliidu Noorte Kotkaste Sakala maleva vabatahtlik noortejuht ja kaitseliitlane (alates 1. märts 2008). 

Enno on aastaid tegutsenud Viljandimaa noortega, ergutanud neid tervislikkusele ja süstinud neisse isamaalisust.  Enno toetavat õlga on tunda seal, kus vaja inimesi koos hoida, kokku kutsuda ja innustada. 

Noortejuhina  on ta oma põhimõtetega hea eeskuju kõigile. Vabatahtliku kaitseliitlasena on kapten Enno Teiter konkreetne, asjalik ja sõnapidaja mees, kes on alati on valmis ta teisi abistama ega hoia oma oskusi, teadmisi ja kogemusi vaka all.

Käesoleval aastal on Enno panustanud lisaks oma rühma tegevustele olulisel määral teistes Kaitseliidu Sakala maleva allüksustes, viies läbi koolitusi ja osaledes õppustel.