29.9.19

Laidoneri Rada 2019


27. kuni 29. septembrini toimus Sakala maleva noorliikmetelemõeldud võistlus "Laidoneri Rada", eesmärgiga jätkata võistlusmatka traditsiooni, kontrollida võistkondade võimet täita neile antud ülesandeid ja testida võistlejate füüsilist vastupidavust ning põhilisi oskusi. Võistluse viisid läbi Noorte Kotkaste Sakala malev, Kodutütarde Sakala ringkond ning Kaitseliidu Sakala malev.

Seekord olid külalisvõistlejad Harju, Rapla, Valga ja Põlva malevast.

Võistluse top 3 võistkonnad:
Kodutütred:
1. Sandra Kuus, Laura-Liis Loos, Kelly-Anete Koik, 
Lili Mariin Behrsin (Valga)
2. Hedi Riin Kiivikas, Karol Lota Kinsi, Külly Jõgi, 
Katarina Põldur (Sakala)
3. Enely Kangurmägi, Dagne Oidsalu, Liisa Kukk, 
Liisa Juhanson (Rapla)
Noored Kotkad:
1. Georg Teiter, Erlend Valvik, Varmo Ivask, Teodor 
Siska (Sakala ja Järva)
2. Hannes Tammets, Tõnn Alas, Mairold Luik, Mart 
Kändma (Sakala)
3. Stevo Väli, Alex Romponen, Eero-Sten Põldmaa, Bruno Pugal (Sakala)
Võistkonnad läbisid rajal 46-53 km.
Raja liikumist näete siit


Galerii
Video

15.9.19

Õppus "Sibul 19"

Septembri keskpaiku said Kaitseliidu Sakala maleva kaitseliitlased äreva teate, et

Valga linna elutähtsad punktid on hõivanud mittesõbraliku riigi üksused ja Kaitseliidu malevatel tuleb need välja tõrjuda. Tegemist oli Suurõppusega Sibul. Valga linnapoole suundus ligi 900 kaitseliitlast Lõuna-Eesti malevaist ning kaasatud  olid ka politseinikud. Et sellel aastal keskenduti maakaitseringkonnas lahingutegevusele hoonestatud alal, toimus valdav osa õppusest Valga linnas.

Samal ajal kui võitlejad liikusid kesklinna suunas, et vabastada hooneid seadis Kaitseliidu Sakala maleva korrakaitserühm koostöös politseiga üles kontrollpunkti, et tabada halbade kavatsustega isikute linnajõudmine. Kogenud korrakaitsjatele ei jäänud midagi kahesilmavahele ning avastati nii pomme kui relvi.

Reede õhtust pühapäeva lõunani toimunud suurõppus Sibul võttis kokku kaitseliidu Lõuna-Eesti malevates aasta jooksul õpitu. 

Galerii

Video 1 ja Video 2