5.6.24

Noored mekkisid Välustes sõdurielu



Juunikuu esimesel nädalal kogunesid Viljandimaa noored Väluste lasketiiru alale riigikaitselaagrisse. Laagris osalesid õppurid Abja, Kitzbergi, Suure-Jaani ja Tarvastu gümnaasiumist ning Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolist. Alates 2022. aastast toetab koole riigikaitseõpetuse välilaagrite läbiviimisel Kaitseliit.

Kolme päeva mahtus palju uut ja huvitavat, peamiselt praktilist tegevust. Noored said püstitada ööbimiseks jaotelgid, õppisid esmaabi andmist ja korrektselt rivis marssima uurisid kaarti ning tutvusid võitleja isikliku ja rühmavarustusega. Instruktoritena olid laagris ametis kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, riigikaitseõpetajad. 




Lisbeth-Lisette Liivaste, Pamela Margareth Piht

Kitzbergi gümnaasiumi õpilased Lisbeth-Lisette Liivaste ja Pamela Margareth Piht tõdesid, et nende varasemad teadmised riigikaitsest, Kaitseliidust ja kaitseväest olid põgusad, pisut aimu relvadest on saadud videomängust. 
"Riviõpe oli kõige huvitavam! Kui hakkasime koos marssima ja see ka välja tuli, oli uhke tunne küll. Riigikaitseõpetus on tegelikult huvitav," rääkis Pamela Margareth.
Lisbeth-Lisette ütles, et tema jaoks oli kõige huvitavam isikliku varustuse osa.




Eleonora Kaunissaare, Hannabel Riigor






Eleonora Kaunissaare ja Hannabel Riigor Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolist rääkisid, et nemad on enne laagrit teooriaga kokku puutunud ning laagris on huvitav praktiline pool. Nemadki tõdesid, et põnevad teemad olid riviõpe ja isiklik varustus.










Oliver Mõttus, Kristo Hendrik





Abja gümnaasiumi sisekaitse õppesuuna õpilased Oliver Mõttus ja Kristo Hendrik jutustasid, et seni koolis on nad saanud teoreetilist õpet. Riigikaitselaager on noormeeste hinnangul oluline, sest see annab hea kogemuse ja eelaimduse kaitseväkke minekuks. Samuti leiab laagrist uusi sõpru. 










Riigikaitselaagrilised, õpetajad ja instruktorid (4. juuni 2024)




Fotod: Gunnar Teas