13.6.24

Võidutule toovad Viljandimaale kaitseliitlane Allar Mürk ja naiskodukaitsja Ele Lehes

Allar Mürk, Ele Lehes

 Võidutule toovad Viljandimaale kaitseliitlane Allar Mürk ja naiskodukaitsja Ele Lehes

Võidupüha paraad leiab tänavu aset 23. juunil Narvas. Presidendilt toovad võidutule Viljandi maakonda kaitseliitlane Allar Mürk ja naiskodukaitsja Ele Lehes.  Ele Lehes on Naiskodukaitse Sakala ringkonna tegevliige alates 2008. aastast.

Ele Lehes on väga mitmekülgsete oskustega naiskodukaitsja. Ele Lehesel on ametikoht lahingüksuses ning osaleb aktiivselt Kaitseliidu õppustel, võistlustel ja väljaõpetel. Ele Lehes oli aastatel 2009–2012 Viljandi jaoskonna esinaine, 2012–2015 kuulus jaoskonna juhatusse. Ta on edukalt esindanud ringkonda Naiskodukaitse koormusmatkal, Utria Dessandil, Lääne maleva patrullvõistlusel “Valge Laev”, erinevatel laskevõistlustel, meditsiini- ja toitlustuseriala võistlustel. 

Ele Lehes on pälvinud 2008 Kaitseliidu ülema tänukirja, Sakala maleva pealiku tänukirja, Naiskodukaitse Sakala ringkonna tänukirja, Liiliaristi V klassi, Sakala maleva rinnamärgi, Kaitseliidu teenetemedali III klass, Kaitseliidu esilaskuri tiitli. 


Allar Mürk on Kaitseliidu liige alates 2010. aastast. 

Allar Mürk on Sakala maleva Lehola üksikrühma kaitseliitlane. Ta aitab ette valmistada ja läbi viia Lehola üksikrühma sõjalist väljaõpet ning osaleb laskeharjutustel ja võistlustel. Allar Mürk on väga aktiivne, kohusetundlik ja väsimatu Kaitseliidu tegemistesse panustaja.

Allar Mürk on pälvinud Kaitseliidu teenetemedali III klass, Naiskodukaitse keskjuhatuse tänukirja ja Naiskodukaitse Sakala ringkonna tänukirja, Sakala maleva pealiku tänukirja ning Kaitseliidu ülema tänukirja.