14.6.20

Kuidas Karolinal läheb?Käisime Karolinal külas.

Kuidas tal on läinud ja mis veel ees ootab, seda näed videost.

8.6.20

Sakala tuletoojad on ema ja poeg Antonina ja Mihkel Eek.Mihkel Eek õpib Viljandi Gümnaasiumis 11. klassis. Ta astus noorkotkaste ridadesse 27.05.2011. Temast sai noorkotkas tänu oma emale, kes hakkas noorkotkaste rühmapealikuks 2008 aastal ning eeskujuks olid ka mõlemad vanemad vennad, kes samuti olid noorkotkad. Sellest ajast saati on ta Sakala maleva üks aktiivsemaid noorliikmeid. Noorte Kotkaste organisatsiooni juures paelub teda peamiselt see, et saab teha erinevaid põnevaid tegevusi, mida muidu väga teha ei saa. Näiteks meeldivad talle kanuumatkad, orienteerumisvõistlused, paintball, erinevad rühma, maakonna ja vabariiklikud laagrid. Laagrid on alati põnevad, kuid samas ka õpetlikud. Näiteks on ta rohkem teada saanud riigikaitse tähtsusest ning võimalustest, on õppinud meeskonna tööd tegema, sõlmi ja köietööd, esmaabi, orienteerumist ning erinevaid keerulisi ning vähem keerulisi ülesandeid lahendama. Tal on noorkotkaste II järk. 2018 aastal osales ta võistlusel Mini-Erna ning on võitnud vabariiklike matkavõistlusi, näiteks 2019 aasta Väle-Jänese võistlus Valgamaal ja Mini-Põrgupõhja võistlus Raplamaal. Lisaks on Mihkel esindanud malevat liputoimkonna liikmena maakondlikel pidulikel üritustel. Kogenud noorkotkana abistab ta rühmapealikut rühma ürituste ning laagrite korraldamisel ning läbiviimisel. Lisaks tegeleb Mihkel veel rahvatantsuga Viljandi Gümnaasiumi segarühmas ’’HEBE’’. Ta on käinud kolmel tantsupeol ja ühel võimlemispeol. Talle pakub huvi veel puidu- ja metallitöö, restaureerimine ning keemia. Mihkel on saavutanud keemia olümpiaadil Viljandi voorus II koha. Peale kooli lõpetamist ongi tal plaan minna keemiat edasi õppima.


Kõrgemad tunnustused Noorte Kotkaste organisatsioonis:

  • 2017 – Peavanema tänukiri

  • 2018 – Eeskujuliku noorkotka märk

  • 2019 – Noorte Kotkaste teenetekiriAntonina alustas Noorte Kotkaste rühma moodustamist juba 2007 aastal ning 26.05.2008 kinnitati ta käskkirjaga Nutikate Rebaste rühmapealikuks. Nutikad Rebased on peamiselt Paistu kooli noortest koosnev noorkotkaste rühm. Antonina on öelnud, et tema tegutsemist noorkotkaste rühmapealikuna on kindlasti kergemaks teinud see, et ta enda poisid olid organisatsiooni tegevustest väga huvitatud ning palju tuge sai ta teiste laste vanematelt. Põhjusel, et Antonina on ka ise väga seiklushuviline, siis sai ta läbi organisatsiooni palju põnevaid koolitusi ning kogemusi. Noorte Kotkaste organisatsiooni tugevuseks peab ta tugevat süsteemi, mis aitab tal oma tegevusi planeerida ja teostada. Kõik koostöö- ja arenguvõimalused on loodud – tuleb ainult ise tegutseda!

Ta on noortejuhina õppinud, kuidas luua ühtne meeskond, kuidas oma tegevusi ja aega planeerida, kuidas lapsevanemaid kaasata ja palju muud. Kõige enam rõõmustab ta selle üle, et ta näeb igapäevaselt kui loovad ja iseseisva mõtlemisega meie noored tegelikult on. Tuleb neid ainult usaldada ja neile tegutsemise võimalusi anda.

Antonina töötab Paistu koolis õpetajana ning Paistu Rahvamajas käsitööringi juhendajana. Lisaks sellele on ta ettevõtja. Pereettevõttes kasvatavad nad metsapuutaimi, millega annavad oma panuse metsade taastamisele. Üle kümne aasta on ta tantsinud Paistu naisrühmas ,,Anna Minna’’. Hobideks on veel maalimine ja matkamine. Viimast õnneks saab ta noorkotkaste tegevustes palju teha. Kõigele eelnevale lisaks otsustas Antonina minna ka edasi õppima Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse Kogukonnaharidust ja huvitegevust. Selle üle on ta eriti uhke, sest TÜVKA-s on omaette vaim, millest peaks tema arvates kõik osa saama.

Suurimateks saavutusteks peab Antonina seda, et tema enda pojad, kellest kaks on vanuse tõttu noorkotkaste organisatsioonist lahkunud, kuid endiselt panustavad noorkotkaste rühma tegevuste korraldamisel ning läbi viimisel. Lisaks on suureks toeks ka pere isa Jüri, kes on Sakala maleva Nutikate Rebaste rühma toetajaliige. Äärmiselt uhke on ta selle üle, et tema rühmast on sirgunud tänaseks väga palju iseseisvaid ning kindlameelseid noormehi ning endiselt on tal võimalus anda panus uute vahvate ja särasilmsete noorkotkaste ellu panustada.Kõrgemad Noorte Kotkaste tunnustused:

2009 – Teenetekiri

2011 – Teenetemärk

2016 – Teeneteristi III klassMaakaitse päeva sel aastal ei toimu vaid tuli liigub marsruudil Tallinn – Suure-jaani – Viljandi (ratsamonument) – Karksi-Nuia


25 aastat Naiskodukaitse Sakala ringkonna taasasutamisest.


1995. aasta 8. juunil avaldas Kaitseliidu Sakala malev koos Viljandi Naisliiduga maakonna ajalehes „Sakala“ kuulutuse, milles kutsuti aktiivseid ja ettevõtlikke naisi aadressil Jakobsoni tänav 14 (praegune Villa Dolly) liituma Naiskodukaitsega. Kuulutuse peale tuli kohale kümmekond naist. Suurem osa neist lahkus kohe, kui nad kuulsid, et see on vabatahtlik organisatsioon, kus töötasu ei maksta. Alles jäi neli vabatahtlikku naist, kes soovisid Naiskodukaitsesse tegevliikmeteks astuda. Nendeks olid Riina Kängsepp, Katrin Kivistik, Astrid Toomel ja Helju Jaska. Samal päeval alustati juba ka aktiivse tegutsemisega.

Tänasest on selleks möödas 20 aastat. Taasasutatud Naiskodukaitse Sakala ringkonna esinaiseks sai Riina Kängsepp ning aseesinaiseks Katrin Kivistik. Aktiivselt on tegutsetud kõik vahepealsed aastad ning tänasel päeval kuulub toimekasse seltskonda 130 liiget. Tähtsa juubeli puhul said algatajaliikmed tänutäheks Naiskodukaitse rinnamärgid.


Vaata videot