2.12.19

Sakala malev valis parimaid.

Igal sügisel sõelutakse Kaitseliidu Sakala maleva liikmete seast välja tublimaid ja silmapaistvamaid. Sel aastal pälvis aasta kaitseliitlase tiitli Meelis Eelmaa ning aasta naiskodukaitsjaks pärjati Vika Zieds.


Vanemveebel Meelis Eelmaa on töötanud piirivalves erinevatel ametikohtadel, alates piirivalve inspektorist kuni kordoni ülemani. Peale Piirivalveameti reorganiseerimist Politsei- ja Piirivalveametiks jätkas Meelis teenistust Eesti – Venemaa kontrolljoonel Värska kordonis, käesoleval hetkel teenib ta Saatse kordonis piirivalve välijuhina.
Eelmaa on saanud oma ametis mitmeid tunnustusi, näiteks 2016 aastal omistati talle Politsei- ja Piirivalveameti aasta töötegija tiitel.
Kaitseliidus on Meelis Eelmaa olnud tegev alates 1998. aastast. Esmalt Kaitseliidu Sakala maleva toetajaliikmena ning alates  2001. aastast Kaitseliidu tegevliikmena.
Alates 1998. aastast töötab Meelis Eelmaa ka Abja Gümnaasiumis riigikaitse ja sisekaitse valdkonna õpetajana. Kaitseliidus tegutseb Meelis nii Karksi malevkonna Teringi rühma jaopealikuna kui ka korrakaitserühma instruktorina.
Meelis Eelmaa on ka Sakala maleva Abja Kotkaste rühmapealik ning abistab Halliste noorkotkaste rühmajuhti. Alates 2013. aastast on ta Noorte Kotkaste Sakala maleva pealiku abi.

 Vika Zieds on Naiskodukaitse Sakala ringkonna tegevliige alates 2002. aastast. 2006. aastal valiti ta Suure-Jaani jaoskonna esinaiseks, 2007. aastast kuulub ta ringkonna juhatusse, kusjuures aastatel 2008 – 2011 oli Zieds Sakala ringkonna esinaine. 2015. aastal oli just tema jaoskonna taasasutamise võtmeisikuks ja eestvedajaks.
 Vika on viie lapse ema, kellest üks on läbi kodutütarde organisatsiooni sirgunud juba aktiivseks naiskodukaitsjaks. Vika on K
odutütarde Tarvastu Taevavõtme rühmavanem ja Noorte Kotkaste Tarvastu Tõhvide rühmavanema abi.
 2019. aastal läbis Vika mahuka nooremallohvitseri kursuse Kaitseliidus, sooritades lõpuharjutuse Kotkalennul. Kohe pärast seda alustas laskur-sanitari kursusega.
Vika Zieds tegutseb aktiivselt Kaitseliidu tegevuses. Ta on osalenud õppustel Siil, Orkaan, lõpuharjutusel Kotkalend ja erinevatel maleva väljaõppeüritustel. Vika Zieds on Sakala ringkonda edukalt esindanud nii laskevõistlustel kui ka koormusmatkadel. Välikokana on ta olnud vastutav erinevate suurürituste toitlustamise eest.

29.9.19

Laidoneri Rada 2019


27. kuni 29. septembrini toimus Sakala maleva noorliikmetelemõeldud võistlus "Laidoneri Rada", eesmärgiga jätkata võistlusmatka traditsiooni, kontrollida võistkondade võimet täita neile antud ülesandeid ja testida võistlejate füüsilist vastupidavust ning põhilisi oskusi. Võistluse viisid läbi Noorte Kotkaste Sakala malev, Kodutütarde Sakala ringkond ning Kaitseliidu Sakala malev.

Seekord olid külalisvõistlejad Harju, Rapla, Valga ja Põlva malevast.

Võistluse top 3 võistkonnad:
Kodutütred:
1. Sandra Kuus, Laura-Liis Loos, Kelly-Anete Koik, 
Lili Mariin Behrsin (Valga)
2. Hedi Riin Kiivikas, Karol Lota Kinsi, Külly Jõgi, 
Katarina Põldur (Sakala)
3. Enely Kangurmägi, Dagne Oidsalu, Liisa Kukk, 
Liisa Juhanson (Rapla)
Noored Kotkad:
1. Georg Teiter, Erlend Valvik, Varmo Ivask, Teodor 
Siska (Sakala ja Järva)
2. Hannes Tammets, Tõnn Alas, Mairold Luik, Mart 
Kändma (Sakala)
3. Stevo Väli, Alex Romponen, Eero-Sten Põldmaa, Bruno Pugal (Sakala)
Võistkonnad läbisid rajal 46-53 km.
Raja liikumist näete siit


Galerii
Video

15.9.19

Õppus "Sibul 19"

Septembri keskpaiku said Kaitseliidu Sakala maleva kaitseliitlased äreva teate, et

Valga linna elutähtsad punktid on hõivanud mittesõbraliku riigi üksused ja Kaitseliidu malevatel tuleb need välja tõrjuda. Tegemist oli Suurõppusega Sibul. Valga linnapoole suundus ligi 900 kaitseliitlast Lõuna-Eesti malevaist ning kaasatud  olid ka politseinikud. Et sellel aastal keskenduti maakaitseringkonnas lahingutegevusele hoonestatud alal, toimus valdav osa õppusest Valga linnas.

Samal ajal kui võitlejad liikusid kesklinna suunas, et vabastada hooneid seadis Kaitseliidu Sakala maleva korrakaitserühm koostöös politseiga üles kontrollpunkti, et tabada halbade kavatsustega isikute linnajõudmine. Kogenud korrakaitsjatele ei jäänud midagi kahesilmavahele ning avastati nii pomme kui relvi.

Reede õhtust pühapäeva lõunani toimunud suurõppus Sibul võttis kokku kaitseliidu Lõuna-Eesti malevates aasta jooksul õpitu. 

Galerii

Video 1 ja Video 2

27.7.19

Korrakaitserühma õppus.

Maarika Õmblus / Üllar Priks
Juuli lõpus toimus Põhja-Sakala vallas, Kootsi külas asuvas Kantrioja
talus uutest teadmistest ning kogemustest pungil Korrakaitserühma kahepäevane õppus.

Sissejuhatuseks rääkis Meelis Eelmaa koostööteemast piiripunktiga ning
meenutas kokkutulnutele Eesti-Vene piiri ajalugu alates Jüriöö ülestõusust
kuni Eesti piirivalve taasloomiseni 1994. aastal. Peale loengut saadi
üksteisega lähemalt tuttavaks läbi lõbusate seltskondlike mängude. Töötati
gruppides ning muu seas mängiti paberil, mänguautode ning nukkudega läbi ka
mai kuus toimunud Rebase õppus, mille raames harjutati tee tõkestamist
kindlatel lõikudel. Ikka selleks, et asjaosalistele kõik puust ja punaseks
teha.

Edasises situatsioonimängus matkiti auto läbiotsimist. Mis siis ikkagi
saab, kui ei alluta kaitseliitlase korraldustele? Õppusele tulnud kogesid
igatahes nii koostööd kui kangekaelset vastuhakku. Sai nalja ning leiti ka
ohtlikke relvi.

Päeva võttis kokku orienteerumine, mille tulemusena nii mõnigi osaleja
tõdes, et on aeg trenni tegema hakata. Peava elamused ja kogemused võeti
kokku vabas vormis saunatades ja grilli ümber istudes.

Teise päeva hommikut alustas loenguga suhtlemisest, suhtlemisoskusest ning
empaatiavõimest politseinik Rauno Loit Tallinna kesklinna jaoskonnast. Tema
tähtsaim sõnum kuulajaile oli, et kurikaelale tuleb anda ainult konkreetsed
käsklused ning olla parasjagu domineeriv.

Aastast 2010 haldab meie riigi piire Politsei- ja Piirivalveamet ning
Kaitseliidu rolliks on vajadusel piiril abiks olla.


Fotod

15.7.19

Kodutütarde 30.aastapäev.

Maarja Õmblus
Kodutütar
Tarvastu Taevavõtme rühm


15.juulil, toimus Sakala keskuses Sakala maleva kodutütarde 30.aastapäev. 
Kõik uued tüdrukud, kes soovisid saada kodutütardeks, andsid pidulikult vande. 
Kodutütred, kes on selle aasta jooksul olnud kõige aktiivsemad, said tänukirja. 
Tänati ka noortejuhte suure töö ja vaeva eest. 
Peale ametlikku osa pakuti soolaseid suupisteid ja torti.

Galerii

23.6.19

Maakaitsepäev 2019Kaitseliidu Sakala malev, koostöös partneritega tähistas Viljandi lauluväljakul maakaitsepäeva. 
Päev algas pärgade asetamisega. Seejärel said huvilised uudistada kaitseliidu, politsei ja päästeameti tehnikat. Oma tegemisi tutvustasid naiskodukaitsjad, noorkotkad, kodutütred, ning maanteeamet.

Külalistele pakuti pannkooke ning muusikalist 
meelelahutust pakkus ansambel Lõõtsavägilased.
Kaitseliidu rivistusel jagas maleva pealik Andrus Tiitus 
eesrindlikumatele võitlejatele medaleid ja tunnustusi. 
Omavalitsuste esindajatele ning kõigile soovijatele anti 
üle võidutuli.


Galerii

5.6.19

Järvekülje karikas


25. mail toimusid Kaitseliidu Sakala maleva noorte 
laskevõistlused.
Omavahel võtsid mõõtu noorkotkad, kodutütred ja Viljandi 
spordikooli laskurid. Võistlust viidi läbi esimest korda, 
kuid maleva pealik major Andres Tiitus avaldas lootust, 
et ettevõtmisest saab tore traditsioon.

Lasketäpsus võisteldi meeskondlikus kui individuaalarvestuses. 
Esimesed kolm võistkonda auhinnati medalitega ning 
võitjatiimi ootas  ka karikas.
Individuaalkategooria parim oli Mei-Bret Isotamm 372 punktiga 
ning tema sai auhinnaks Vambola Järvekülje-nimelise hõbedase 
paberinoa.

Noortevõistluse idee autor ja Vambola vennapoeg 
Erki Järvekülg meenutas:
“Mõte tuli sellest, et onu nuga seisis mul juba aastaid 
riiulis. Mõtlesin, mis ta ikka niisama seisab, las teenib 
oma eesmärki.” 
Hinnalise meene võitis Vambola 1939. aastal, kui ta sai linna 
koolidevahelisel laskevõistlusel kolmanda koha. 
Toona pani auhinna välja Naiskodukaitse.
Artikkel 10.06.1939 "Oma Maa"
Noorkaitseliitlased ja noorkotkad võistlesid laskmises.
Pühapäeval toimus laskewõistlus noorkaitseliitlastele ja noorkotkastele. 
Laskmine toimus wäikekaliibrilisest püssist ja siin tüli esikohale 
A. Laks - 261s.- õppurüksikrühm, 
2) E. Mädasson. 254 s.  Noorkotkaste ..Wälgu" rühm. 
3) H. PeetS, 254 s.  Põltsamaa malewk. Side rühm. 
4) H. Kooriks, 258 s.  Noorkotkaste «Wälgu" rühm. 
5) H. Wares, 245 s.  õppurrühm. 
Möödunud aastaga võrreldes on lasketase noorkotkaste ja noorkaitseliitlaste keskel 
tublisti tõusnud. 
10 varem laskuri keskmine tase oli 245. mis on korduvalt kõrgem eelmisel aastal 
saavutatud tagajärjest.
Wõistlusest võttis osa 31 noort laskurit. Galerii


2.6.19

Avatud uste päev 19

02 06 2019

Vaata pilte galeriist

1.6.19

Noored Kotkad 89

Tänavu 27. mai 89 aastaseks saanud Noorte Kotkaste Sakala malev tähistas aastapäeva Kesklinna kooli aulas. 
Noorte Kotkaste Sakala maleva pealik oli kutsunud tähtpäevale organisatsiooni liikmed ning toetajad. 
Suur sündmusi millega eelneva aasta jooksul Sakalas poisid on tegelenud on palju. Märkimisväärne neist esikohad üle-eestiliselt spordilaagrist ning mini-põrgupõhjal võistluse esikoht. Noored kotkad arendab poiste vaimseid ja füüsilisi võimeid, metsas hakkama saamist ning peamine olema aus ja eeskujulik riigikaitsja. 
 Noorte Kotkaste malevapealik Riho Rei tänas kõiki kohalolijaid:"Suured tänud noortele kotkastele, kes on oma aja panustanud ning ka edukalt osalenud võistlustel. Suur tänu teile pühendumise eest! Samuti tänan meie noortejuhte, kes on eeskujuks ning toetavad kotkaid. Peame olema heal tasemel et õigustada lapsevanematele toomast oma kallima vara meie hoolde."
Aastapäeva oluliseks osaks on ka tänu/ tunnustuste jagamine ning uute liikmete tõotuse andmine. 
Sakala maleva Noorte Kotkaste Sakala maleva pealik andis üle tublimatele tänukirjad, teenetekirjad ning hoolsuspaelad.Tunnustati ka noortejuhte ja toetajaid malevapealik tänukirjaga.

22.5.19

Rootsi suursaadik külas KL Sakala malevas

Viljandi maakonnas oli kolmepäevasel visiidil Rootsi suursaadik Mikael
Eriksson.
Ringkäigul on Erikssoni saatmas saatkonna esimene sekretär Linda Nilsson ning
kaitseatašee Mathias Järvare. Täna oli suursaadik külas Kaitseliidu Sakala
malevas,kus major Andrus Tiitus tutvustas Sakala malevat ning tegi
külalistele ringkäigu.

14.5.19

Noorte laager


Ühel laupäeva hilisõhtul oli Ruunaraipe metsades kõvasti sagimist. Sakala
maleva noorte patrull-laagris täideti luureülesannet, mille raames tuli
tõrjuda vaenlast ning päästa vangi langenud laagriülem. Rünnakute käigus
võeti neli vangi, kuid vastase autot rünnates lasid omad laagriülema maha
ning kaotasid. Kuigi operatsioon ebaõnnestus, said noored palju uusi oskusi
ning väärt kogemuse.
Kodutütarde ja noorkotkaste sõprusrühmade ühislaager toob korraldajate
sõnul noored kodust ja nutimaailmast välja. Ühiste tegemiste käigus
omandatakse teadmisi topograafia ja looduses ellujäämise kohta.
Laagriprogrammis on palju mängulisust ning lapsed pannakse omavahel
suhtlema. Õhtuse luureülesande eesmärgiks oli kinnistada päeval õpitut –
kuidas vaikselt pimedas liikuda ning kuidas signaalmärguandeid ja
sidevahendeid kasutada.

Laagris osalesid noored vanuses 7 – 17 eluaastat. Pimedas metsas said
luuretegevust proovida 11-aastased ning vanemad. Laagrisse registreerus
ühtekokku 93 noort, kohale jõudis neist 63. Tegu on jätkuga möödunud
sügisel toimunud ühislaagrile ning selle korraldamiseks taotleti raha
isamaalise hariduse programmist.


Autor: - Üllar Priks
Fotod: Jarmo Malmre ja Eneli Sepp.