2.12.19

Sakala malev valis parimaid.

Igal sügisel sõelutakse Kaitseliidu Sakala maleva liikmete seast välja tublimaid ja silmapaistvamaid. Sel aastal pälvis aasta kaitseliitlase tiitli Meelis Eelmaa ning aasta naiskodukaitsjaks pärjati Vika Zieds.


Vanemveebel Meelis Eelmaa on töötanud piirivalves erinevatel ametikohtadel, alates piirivalve inspektorist kuni kordoni ülemani. Peale Piirivalveameti reorganiseerimist Politsei- ja Piirivalveametiks jätkas Meelis teenistust Eesti – Venemaa kontrolljoonel Värska kordonis, käesoleval hetkel teenib ta Saatse kordonis piirivalve välijuhina.
Eelmaa on saanud oma ametis mitmeid tunnustusi, näiteks 2016 aastal omistati talle Politsei- ja Piirivalveameti aasta töötegija tiitel.
Kaitseliidus on Meelis Eelmaa olnud tegev alates 1998. aastast. Esmalt Kaitseliidu Sakala maleva toetajaliikmena ning alates  2001. aastast Kaitseliidu tegevliikmena.
Alates 1998. aastast töötab Meelis Eelmaa ka Abja Gümnaasiumis riigikaitse ja sisekaitse valdkonna õpetajana. Kaitseliidus tegutseb Meelis nii Karksi malevkonna Teringi rühma jaopealikuna kui ka korrakaitserühma instruktorina.
Meelis Eelmaa on ka Sakala maleva Abja Kotkaste rühmapealik ning abistab Halliste noorkotkaste rühmajuhti. Alates 2013. aastast on ta Noorte Kotkaste Sakala maleva pealiku abi.

 Vika Zieds on Naiskodukaitse Sakala ringkonna tegevliige alates 2002. aastast. 2006. aastal valiti ta Suure-Jaani jaoskonna esinaiseks, 2007. aastast kuulub ta ringkonna juhatusse, kusjuures aastatel 2008 – 2011 oli Zieds Sakala ringkonna esinaine. 2015. aastal oli just tema jaoskonna taasasutamise võtmeisikuks ja eestvedajaks.
 Vika on viie lapse ema, kellest üks on läbi kodutütarde organisatsiooni sirgunud juba aktiivseks naiskodukaitsjaks. Vika on K
odutütarde Tarvastu Taevavõtme rühmavanem ja Noorte Kotkaste Tarvastu Tõhvide rühmavanema abi.
 2019. aastal läbis Vika mahuka nooremallohvitseri kursuse Kaitseliidus, sooritades lõpuharjutuse Kotkalennul. Kohe pärast seda alustas laskur-sanitari kursusega.
Vika Zieds tegutseb aktiivselt Kaitseliidu tegevuses. Ta on osalenud õppustel Siil, Orkaan, lõpuharjutusel Kotkalend ja erinevatel maleva väljaõppeüritustel. Vika Zieds on Sakala ringkonda edukalt esindanud nii laskevõistlustel kui ka koormusmatkadel. Välikokana on ta olnud vastutav erinevate suurürituste toitlustamise eest.