5.9.23

Õppus Ussisõnad jõuab Viljandimaale septembri keskpaigas


Reservõppekogunemine Ussisõnad toimub Viljandimaal 15.-24. septembrini. Lõuna maakaitseringkonnas oodatakse õppusele ligikaudu 3000 reservväelast, neist 300 osalevad Viljandimaal.

Sakala maleva pealik major Andres Lapi selgitusel on Ussisõnad jada sündmusi, mis kulmineeruvad reservväelaste õppekogunemisega, mida viiakse läbi üle Eesti. Eripärane on õppus seetõttu, et selle läbiviimise eest vastutab Kaitseliit.

"Operatsiooniga Ussisõnad suurendame me sõjaaja kaitseväge 10 000 inimese võrra. Sisuliselt on see üks suuremaid kvantitatiivseid arenguhüppeid kaitseväe ajaloos, mis toimub pooleteise aasta jooksul. See on kahtlemata suur väljakutse kaitseväele ja Kaitseliidule, kuid julgeolekuolukord meie ümber ei anna meile õigust teha neid asju aeglasemalt või väiksemas mahus," ütles kaitseväe juhataja kindral Martin Herem.

"Õppuse korraldamise põhjusi kaugelt otsima ei pea. Pärast Vene Föderatsiooni täiemahulise agressiooni algust analüüsis Eesti riigikaitse juhtkond võimalusi, kuidas riigikaitset tugevdada ning üheks meetmeks jäi lauale maakaitse võime suurendamine ja tugevdamine. Kaitseväe juhataja tegi ettepaneku suurendada maakaitse võimet 10 000 üldreservis oleva võitleja võrra," rääkis Andres Lapp.

Ussisõnade ettevalmistus on major Lapi sõnul kestnud poolteist aastat. Töö algas üldreservi hulgast isikkoosseisu valimise ja määramisega ning seda tehti selliselt, et inimesed saaksid teenistusse määratud piirkondadesse, kust  on nad pärit või kus nad elavad. Sellele järgnes varustushangete ettevalmistamine ja administreerimine.

“Mis puudutab Lõuna maakaitseringkonda, siis meie teeme seda õppust veidi  teistmoodi kui teised, nimelt on õppus kahe etapiline,” täpsustas Lapp. Esimene etapp toimus 12. ja 13. augustil kõigis Lõuna maakaitseringkonna vastutusalades ning sinna olid kutsutud jao- ja rühmaülemad ning rühmavanemad, kellele selgitati nende rolli sõjaväeliste juhtidena. Samuti täpsustati kokkutulnute personaliandmeid, et võimalusel viia kokku teenistusülesannete täitmine nende elukutsega. Lisaks said osalejad meeldetuletavalt sõduri põhioskuste väljaõpet.

Andres Lapi andmetel kutsutakse Lõuna maakaitseringkonnas reservõppekogunemisele suurusjärgus 3000 reservväelast. “Viljandimaa ja Sakala malev saavad sellest väiksema portsu – meile on tulemas 300 reservväelast, mis omakorda on 9 maakaitse rühma.”

Kutse saavad ja on juba saanud üldreservis olijad, kes on ajateenistuse läbinud viis või rohkem aastat tagasi. “Ülesanded kriisi ajal laiemalt on jõustruktuuride ja ametkondade toetamine. Mis puudutab maakaitse sõjaaja ülesandeid, siis need on eelkõige vaatlus, objektide julgestamine, teeliikluse kontroll (maa-ala sulgemine või liikluses kontrollpunktide rajamine), info kogumine ja andmete edastamine.  Lisaks peavad maakaitseüksused olema võimelised teostama oma vastutusalades varitsusi ja vajaduse korral liituvad maakaitse võitlejad Kaitseliidu koosseisuga,” rääkis major.

Ussisõnad kestavad Viljandimaal 15.-24. septembrini. Esimesel kolmel päeval kogunevad reservväelastest juhid teadmisi täiendama ja ettevalmistusi tegema. Peaasjalikult tegutsetakse siis Sakala maleva staabi territooriumil ja ümbruses ning Välustes tehakse taktikalised drillid ja laskeharjutused.

18. septembril liitub õppusega reakoosseis, mis on arvuliselt oluliselt suurem. Õppus kogu koosseisuga on Viljandimaal planeeritud kolmes asukohas. 

Esimene on seotud Sakala maleva staabi ja Pärsti alaga. “Siin vahel võib olla hommikul ja õhtul tavapärasest rohkem liikumist. Enam on ka müra, sest kasutatakse vahendeid lahingsituatsioonide imiteerimiseks, aga seda teeme maastikul, mitte kellegi koduhoovis,” selgitas major.

Teine ala on Leie asulas ja selle lähedastel RMK kinnistutel. Kolmas on Mõisaküla ümbrus.

Lapp kinnitas, et õppusel hoitakse mõõdukat joont ja peetakse kinni öörahu reeglitest ning kindlasti teavitatakse kohalikku elanikkonda täpsemalt kuupäevadest ja piirkondadest. “Malev soovib tänada tööandjaid mõistva ja toetava suhtumise eest. Igal maakaitse sõduril ja ülemal on hea tulla õppusele kui tööandja on osalemist toetav ja soodustav. Eks see ole ju lõpuks ka tööandjate ja ettevõtjate huvi, et me kõik koos suudame tagada Eestis maksimaalse julgeoleku, turvatunde ja läbi selle ka toimiva majanduskeskkonna tulevikuks.”

Reservõppel osalemiseks saadab kutse Kaitseressursside Amet, mis korraldab ühtlasi osalemisest vabastamist. “Kui kellelgi on tervislikud või mingid muud ettenägematud asjaolud, mille tõttu ta ei saa osaleda, tuleb kindlasti Kaitseressursside Ametiga ühendust võtta, et dokumendid saaksid korda,” rääkis Lapp. “Me kindlasti ei taha, et teadmatusest, ajapuudusest või asjaajamatusest satuvad inimesed olukorda, kus nad peavad hiljem osalema mingisugustes menetlustes ja andma täiendavaid selgitusi,” tõdes ta ning lisas, et Sakala malev ja Lõuna maakaitseringkond saavad anda vajadusel nõu ja olla moraalseks toeks.

Malevapealik rõhutas, et kui reservväelasel tekivad viimasel hetkel õppusel osalemist takistavad põhjused, siis ta annaks sellest viivitamatult teada nii Kaitseressursside Ametile kui ka Sakala malevale. “Ootame reservväelastelt rohket osavõttu. Tulge hea tujuga – see on hea võimalus oma igapäevaste tööde kõrvalt riigikaitsesse panustada!” ütles Andres Lapp. 

3.9.23

Rühmadevaheline laskevõistlus 2023

Pühapäeval, 3. septembril leidis Väluste lasketiirus aset järjekordne rühmadevaheline laskevõistlus. Võistkondlik järjestus

1. koht - Linnuse ÜK 6. rühm (1095 punkti)
2. koht - Lehola ÜR (1068 punkti)
3. koht - Karksi mvk Lilli rühm (906 punkti)
4. koht - Karksi mvk Teringi rühm (892 punkti)
5. koht - NKK Sakala ringkond (836 punkti)
6. koht - Ümera ÜR (2) (800 punkti)
7. koht - Ümera ÜR (1) (771 punkti)

Individuaalne arvestus

Püstol Glock P80 (25 m)
1. koht - Allar Mürk (246 silma)
2. koht - Olev Kookla (210 silma)
3. koht - Marit Pleiats (208 silma)

Püstolkuulipilduja m/45B KPIST (50 m)
1. koht - Sander Ilves (220 silma)
2. koht - Eero Takk (219 silma)
3. koht - Ahto Mäesalu (216 silma)

Automaat AK-4/H&K G3/M-14 (100 m)
1. koht - Guido Riitsalu (266 silma)
2. koht - Toomas Taimre (242 silma)
3. koht - Jukka Markonsaari (236 silma)

Automaat AK-4/H&K G3/M-14 (200 m)
1. koht - Alar Johanson (224 silma)
2. koht - Sören Silm (202 silma)
3. koht - Riho Rei (184 silma)

Automaat AK-4/H&K G3/M-14 (300 m)
1. koht - Ele Lehes (204 silma)
2. koht - Aarne Markko (186 silma)
3. koht - Raivo Roosi (184 silma)

Fotod: Signe Kold, Gunnar Teas
Galerii

21.8.23

Sakala malev tähistas iseseisvumise taastamise aastapäeva koos Viljandi vallaga

 

Pühapäeval, 20. augustil leidis Holstre-Pollis aset Viljandi valla külade päev, kus toimus ka Kaitseliidu Sakala maleva rivistus ja ergutuste üle andmine.
Sakala maleva pealik major Andres Lapp tervitas osalejaid ning tõdes, et Eestil on seni läinud väga hästi. "Me oleme uhked oma vabaduse, oma riigi ja iseenda üle. Oleme uhked oma sõprade ja liitlaste üle. Meil on luksus kuuluda maailma kõige tugevamasse kaitseorganisatsiooni - NATO-sse, meil on head majandussuhted ja oleme osa Euroopa Liidust," rääkis Lapp. 
Major juhtis tähelepanu selle, et kõik, mis meile tundub loomulik ja iseenesestmõistetav, on olnud paljude riigiametnike, poliitikute ja Eesti inimeste raske ja järjepidava töö vili. "Julgeolek on kallis ja habras. Ühelt poolt riigikaitse ongi kulukas, aga vajab ka inimressurssi. Kui me iseennast ei kaitse ja kui me ei ole ise valmis selleks tegevuseks, siis ei kaitse meid ka keegi teine," nentis Lapp ning tänas kõiki kaitseliitlasi, kes oma igapäevaste tegevuste kõrvalt on leidnud aega ja energiat, et panustada riigikaitsesse.
Kaitseliitlased tutvustasid oma tehnikat ja varustust ning külalised said keha kinnitada naiskodukaitsjate pakutud sõdurisupiga.
Elagu Eesti! 

Tekst: Tea Raidsalu
Fotod: Gunnar Teas

Galerii

6.8.23

Sakala maleva ja Kesk-Soome piirkonna koostööleping jõudis juubelini


Tänavu täitub Kaitseliidu Sakala maleva ja Kesk-Soome reservväelaste piirkonna vahel koostöölepingu sõlmimisest 20 aastat. Ametlikult täitub küll ümmargune aastanumber detsembris, kuid asjaosalised otsustasid tähtpäeva pidada augusti esimesel nädalavahetusel, mil on kavas traditsiooniline maleva õppus ja rühma õppepäev. Pidulik tseremoonia oli reedel, 4. augustil Viljandis Vabaduse platsil hiljuti avatud Vabadussõjas langenute mälestussamba juures ning hiljem malevas, kus anti üle tunnustused. 

Sakala maleva pealik major Andres Lapp tõdes, et just sel päeval Viljandis viibimine on pidulik kolmel põhjusel. Esmalt asukoha tõttu, sest taastatud Vabadussõja mälestussammas on au ja uhkus Viljandile; õige pea tähistame taasiseseisvumispäeva ning oluline on meeles pidada 20 aasta täitumist koostööst soomlastega. Lapp tõi välja selle, et tänavusügisesel suurõppusel "Ussisõnad" osaleb koguni kümme instruktorit Soome poolelt. 

Üksikrühma Ümera liige ja Sakala maleva pealiku abi Helir-Valdor Seeder tänas kõiki panuse eest 20-aastases koostöös ning juhtis tähelepanu sellele, et tänu tihedale koostööle tuntakse teineteist paremini ja see on oluline arvestades julgeoleku olukorda üldisemalt. Ta meenutas, et ka Vabadussõjas tulid vabatahtlikud soomlased eestlastele appi ning Vabadussõja mälestussammas on aukummardus ka neile. 

Nii Sakala maleva esindajad kui ka külalised Soomest asetasid samba jalamile pärjad ning kõlasid sümboolsed aupaugud. 

Üksikrühma Ümera liige Enn Soots ja toetajaliige Aarne Markko andsid Sakala maleva pealikule üle ühiselt valminud kingituse, miniatuurse (1:10 mõõtkavas) signaalkahuri. Selle puidust osa valmistas samuti toetajaliige Juhani Rautiainen. Tema tehtud jooniste järgi tehti Eestis raudtoru. 

TUNNUSTUSED

Sakala maleva III klassi teenetemärk

Antero Seppälä

Jukka Palm

Hinnaline kingitus 

Markus Anaja

Jukka Markonsaari

Sakala maleva tänukiri

Marko Vanninen

Harri Liimatainen

Jouko Hyppönen 

Tapio Paappanen

Rein Kikas

Enn Soots

Kesk-Soome reservväelaste piirkonna tunnustusplaadid

Sakala malev

Rein Kikas

Soome Reservväelaste Liidu teenetemedalid

Silver Mäe

Kaspar Saul

Marek Susi

Ahto Alas

Leo Tuuha


Piduliku rivistuse galerii

Tunnustuste üleandmine malevas

Fotod: Jaan Männik, Gunnar Teas
Tekst: Tea Raidsalu

5.8.23

Liitlasväed harjutasid Viljandi lennuväljal õhurünnakut

Reedel, 4. augusti pärastlõunal lendasid kaitseväe Taara linnakus baseeruvad Ameerika Ühendriikide piloodid helikopteritega Chinook (CH-47) ja Black Hawk (UH-60) Viljandi ja Võru linna vahelisel alal. Liitlassõdurid tegid sealhulgas maandumise Viljandi lennuväljal, et harjutada õhurünnakut. Missioon on oluline selleks, et säilitada valmisolekut ning teha koostööd. Kohapeal toetasid õppust Sakala maleva kaitseliitlased.

Fotode galerii

4.8.23

Sakala Spekter pakkus kasulikke teadmisi ja kuhjaga lusti


Suvi, sõbrad, seiklus - see on Spekter! 

Viljandimaal Mulgi vallas Nuutsaku puhkekeskuses leidis 31. juulist kuni 3. augustini aset tänavune suurlaager Spekter kodutütardele, noorkotkastele ja mitteliikmetele - viimaste hulgas oli 21 noort Ukrainast. Laagri peakorraldajad olid noortejuhid Vika Zieds ja Antonina Eek.

Laagri pidulikul avamisel kerkis vardasse Spektri logoga lipp ning tervitussõnad laagrilistele ütlesid Noorte Kotkaste Sakala maleva pealik Riho Rei ja Kodutütarde Sakala ringkonnavanem Eda Kivisild. "Vaatasin ilmateadet ja loodan, et te siiski ei saa palju vihma ning saate end tunda rõõmsa ja õnnelikuna! Lustige, sest on suvi ja see aeg ongi nautimiseks!" rääkis Kivisild. "Mul on suur rõõm, et meie maakonnas on nii palju noorkotkaid ja kodutütreid. Soovin teile palju huvitavaid ja õpetlikke tegevusi! Tänan kõiki korraldajaid ja abilisi!" lisas Rei. 

Kodutütardest, noorkotkastest ja mitteliikmetest moodustati kümme rühma. Ukraina lapsed olid eraldi rühmas, nende juht, tõlk ja abiline oli laagri peakorraldaja Antonina Eek. Iga rühm sai omale juhi, kes tutvustas noortele ohutustehnikat ja laagri reegleid, noored said omavahel tuttavaks ja tegid kokkuleppeid. Rühmajuhtidena lõid kaasa ka kolm Viljandi kultuuriakadeemia tudengit, kes kogusid laagris oma praktikatunde.

Et kogu laager oli viikingiteemaline, olid rühmade esimesed ülesanded endale välja mõelda teemakohane nimi, kujundada lipp ja välja mõelda etteaste, mida esitada kolmandal päeval viikingiõhtul. 

Noortekogu juht Reimo Jürjo jagas igale rühmale teema, millest tuli kokku panna oma õpituba ehk siis õpetamine ja õppimine noortelt noortele. Noortekogu mõistagi aitas planeerimisel ning hankis vajaliku varustuse. 

Esimese päeva õhtu möödus üliaktiivselt, kui noored said mängida lipu varastamise mängu. 

Teine laagripäev

Kell 8 kaikus üle kogu ala rütmikas laul: "Miks magad sa nii kaua, ei tõuse ülesse, ei kuule kukelaulu, ei lähe pissile? Miks magad sa nii kaua, ei tõuse ülesse, ei kuule kukelaulu, ei hüppa pükstesse?" 

Telkidest ja kämpingutest voorisid välja padjanägudega laagrilised ning pärast traditsioonilist "Punase suksu" tantsu olid viimasedki uneriismed kadunud ja päev võis alata.

Pärast kosutavat hommikusööki ootas laagrilisi kümme põnevat õpituba. 

Elektrilevi esindajad rääkisid noortele, et elekter on korraga nii kasulik sõber kui ka vaenlane, kes võib muutuda ohtlikuks, ja õpetasid, kuidas ohuolukorras käituda. Õisu mõisa sepikoja sepp tutvustas oma tööd ning laagrilised said ise proovida, kuidas rauast vardast nael välja kopsida. Keskkonnaameti spetsialist lasi spektrilistel viktoriini abil nuputada, kuidas toimida, kui kohtud metsloomaga. Tamrexi töötajad rääkisid tuleohutusest ja õpetasid kasutama nii tuletekki kui ka tulekustutit. Kuigi tuli oli paljudele pelutav, ületasid noored hirmu vapralt ning proovisid mõlemal moel leeke summutama.

Politseinikud rääkisid veebimaailma ohtudest ja jagasid näpunäiteid, kuidas neid ära tunda ja tekkinud probleeme lahendada. Samuti tutvustasid nad politseitööd laiemalt. Demineerijal kaasas olnud kahjutuks tehtud ja õppematerjaliks muudetud lõhkekehad tekitasid palju elevust ning samuti sai selgeks, mida teha sel juhul, kui oled leidnud tundmatu eseme. Suukooli tunnis lasid laagrilised kätel käia ja nühkisid oma hambad puhtaks ning puhtust sai kontrollida mustikakarva tabletiga: kel suu jäi hambapesu ja tableti katki närimise järel väga siniseks, siis see oli märk lohakast pesust. Järve ääres oli veeohutuse õpituba, kus sai proovida päästerõnga viskamist ja selga panna päästevesti. Mõni vapram oli valmis ka koos riiete ja vestiga vette sulpsama, et vesti tõhusust kontrollida. Sealsamas oli ka ujumispaus, kuigi ilm oli jahedavõitu. Päeva jooksul sai iga laagriline siiditrüki õpitoas endale trükkida Spektri logoga T-särgi.

Pärast õhtusööki ootas ees tõeline laagrimöll! Noored said endale bingokaardi ja täitmist ootasid erinevad ülesanded. Nad said karata batuutidel ja mürgeldada sumokostüümides, teha näomaalingu, süüa jäätist ja suhkruvatti, puhuda täis õhupalle, visata täpsust, mängida memoriini. Pärast melu maitses ööuni eriti hästi!

Kolmas laagripäev

Kolmandal päeval olid kavas Noortekogu eestveetavad õpitoad, mida viisid läbi noored ise. Kavas oli takistusrada, sõlmede tegemine, riviõpe, aaretejaht, riviõpe ja FUN õpituba (lõbusate ja omapäraste reeglitega pallimäng). Lisaks said noored tutvuda kriisivarudega ja Ole valmis äpiga ning punuda endale ellujäämiskäepaela. 

Laagris käis külas tegevuste ja oludega tutvumas Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm, kes tänas ja andis üle kingi ametist lahkunud Noorte Kotkaste instruktorile Gertu Viiaskile.

Lõuna paiku saabus külla Kaitseliidu ülemveebel Andri Harkmann, kes kõhklemata lõi koos noortega tegevustes kaasa: läbis takistusraja, marssis riviõppel ja punus käepaela. Ta leidis noortega kiiresti ühise keele ja vastas kõigile tekkinud küsimustele, näiteks tahtsid laagrilised teada, kas ülemveebel on olnud noorkotkas (ei ole), mitu last tal on (5) ja mis on tema lemmiktoit (lasanje). "Siin on super asukoht! Mind üllatas see, kuidas noored minuga suhtlesid. Mind üllatas ka laagri organisatoorne pool. Väga hea on anonüümne tagasisidevorm ja mulle väga meeldis kriisi töötuba," rääkis Harkmann. 

Pärast õhtusööki oli aeg valmistuda viikingiõhtuks. Noored panid selga kostüümid, said näole viikingimärkidega näomaalingud, tüdrukud pähe uhked punupatsid ning soovijad meisterdasid mõõgad.

Ja siis ootaski ees esinemine. Noored esitasid meeskondade kaupa oma tantse, luuletusi, laule ja etendusi. Suure aplausi ja kordusesinemise soovi kutsus esile Ukraina sõjahümn ukrainlaste esitluses ning kes oskas, laulis kaasa. Viimaks sai hääletada oma lemmiku kostüümi poolt ja õhtu lõppes diskoga.

Neljas laagripäev  

Hommikul kõditas laagriliste ninasid mõnus pannkoogilõhn. Viimane laagripäev sai magusa stardi! 

Noori tuli tervitama augusti esimesel päeval Sakala maleva pealikuna ametisse astunud major Andres Lapp. Ta soovitas lastel kindlasti veel mõnuga puhata ja suve nautida, sest koolivaheaega jagub veel. Major Lapp andis laagris üle ka maleva rinnamärgi Antonia Eekile. 

Enne kojusõitu tuli kokku pakkida oma kraam, korrastada laagriplats ja veel natuke mängida. 

Laagri lõpurivistusel tänasid peakorraldajad kõiki osalejaid, abilisi ja koostööpartnereid. Ühiselt sai veedetud neli ägedat laagripäeva! 

Tekst: Tea Raidsalu

Fotod: Gunnar Teas 

Galerii

FunTime Galerii

1.8.23

Kaitseliidu Sakala maleva pealikuna astus ametisse Andres Lapp

1. augustil astus Sakala maleva pealikuna ametisse major Andres Lapp.

Oma sõnavõtus meenutas Andres Lapp eelmist pealikku major Andres Saritsat, kelle sõnul ei ole Sakala malev perifeeriasse kuuluv väikemalev ning et siin tegutsevad rahvuslikult meelestatud suure teotahtega mehed ja naised, kelles on asjade käimalükkamiseks piisav annus heas mõttes Mulgi jonnakust. 

"Kui lisame sellele Mulgi jonnakusele kaitseliitlastele omase leidlikkuse, pealehakkamise ja motivatsiooni, siis on raske ette kujutada väljakutset, millisele Kaitseliit ja kaitseliitlased ei suudaks vastu seista," tõdes Andres Lapp.

"Kavatsen Sakala maleva pealikuna oma staabi ja teie kõikide toetusel tagada meile vajalikud tingimused harjutamiseks, et oleksime vajadusel võimekad partnerid võimalikes kriisides teistele Viljandimaa riigiasutustele ning kohalikele omavalitsustele. Ning et oleksime vajadusel valmis ja võimelised Viljandimaad ja viljandimaalasi kaitsma. Meil peab olema tegevusplaan, millesse me ise usume. Enesekindel ja sihipärane harjutamine viib meid tulemuseni, kus Viljandimaal on igal ruutkilomeetril kaitseliitlasest omanik, ta teab sellel ruutkilomeetril oma ülesannet ja on selle täitmist harjutanud," rääkis vastne pealik.

Seni Sakala maleva pealiku ülesandeid täitnud staabiülem Silver Mäe tänas staapi toetava ja hea koostöö eest ning tunnustas kõiki andmast oma panuse, et kõik suured ettevõtmised, tänavune võidupüha paraad sealhulgas, said väga hästi tehtud. Lisaks kiitis ta muheledes kaitseliitlasi sellegi eest, et nood teda vahepeal nii-öelda maa peale tõid ja aitasid mõista, mismoodi asjad Kaitseliidus käivad või ei käi.

Kindralmajor Riho Ühtegi nentis, et viimasel ajal on tal tulnud Sakalas väga palju käia ning mõnikord pole need käigud olnud rõõmsad. Ta meenutas tänulikult major Andres Saritsat ja lisas, et nüüd on tema mälestuseks Viljandis nimeline pink. Samuti tänas ja kiitis ta major Mäed tehtud töö eest, sest ülesandeid ja tööd on olnud palju.

Andres Lapi kohta ütles kindral Ühtegi, et Sakala maleva uus pealik on rahulik ja tasakaalukas mees. Kindral Ühtegi lisas, et tunneb major Lappi hästi, sest nad on koos töötanud erioperatsioonide väejuhatuses.

Maleva pealiku vahetuse tseremoonial osalesid kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, noorkotkad ja kodutütred. Üles astus Sakala maleva sõjatorupilli jagu.

Tekst: Tea Raidsalu

Fotod: Gunnar Teas

Galerii

17.7.23

Sakala kodutütred tähistasid aastapäeva

Laupäeval, 15. juulil leidis Viljandi Jakobsoni koolis aset Kodutütarde Sakala ringkonna pidulik aastapäeva pidu. 

Sakala ringkonna vanem Eda Kivisild tsiteeris oma sõnavõtus räppar Chalice'i menukat lugu "Minu inimesed" ja nentis, et kodutütred tõepoolest ongi läbinisti minu inimesed. 

Sakala maleva pealik Silver Mäe avaldas kodutütardele tunnustust võidupüha paraadil tubli ja esiletõstmist väärt osalemise eest ning kiitis neidude sirget rivi ja rütmikaid samme. 

Naiskodukaitse Sakala ringkonna aseesinaine Tiiu Sommer õnnitles kodutütreid tähtpäeva puhul ning tundis heameelt, et kodutütarde ridadest sirgub uhke järelkasv naiskodukaitsjatele.

Aastapäevapeol andsid oma esimese kodutütreks astumise vande 30 tüdrukut. Samuti pälvisid tublimad kodutütred ergutused ja erialamärgid.

 TUNNUSTUSED

Kodutütarde Sakala ringkonna juhatuse tänukiri

KETRIIN ANIMÄGI 

MARTA LIIVA 

MERILY POKK 

MAARJA MEIKAR 

HEILI REENA ÕSSO 

KERLIIN KAUR 

CAMILLA SASKIA KABUL 

MERILY LUIK 

HEIDY VORONIN 

ANETE KIIN 

DAISY METSAROOS 

LIISA SCHNEIDER 

LAURA SCHNEIDER

LIISA SUVISTE 

ELIS LOREEN NÄLK 

GRETE-LIIS MARDISTE

LISETT-MARII MARDISTE 

LIIS VARES

KADI RIMMEL

Kodutütarde Sakala ringkonna juhatuse tänukiri toetajaliikmetele ja koostööpartneritele

MARGE MARDISTE

ABJA GÜMNAASIUM

Kodutütarde Sakala ringkonna juhatuse tänukiri tulemusrikka töö eest kodutütardega

Halliste rühma rühmavanem EBE ÕNNE

Kodutütarde peavanema tänukiri 

RAHEL TAFENAU 

GERLI TAFENAU 

VICTORIA VIIDIK 

DELISA LOTTE TOKMAN

LII-SANDRA RUZITŠ

ANGELA-JULIA RUZITŠ 

ELISABETH KIISLER 

KARMEN ROHT 

ANNI OJA 

JOHANNA MARIA TOPOLEV 

RIHANNA MEIKAR 

ANETE-LY PÕDER 

HEILI MEHU 

REELIKA JAKIMOV

BRITTA PÕRK 

Kodutütarde peavanema tänukiri Naiskodukaitse Sakala ringkonna tegevliikmele

ESTA KIVISILD

Kodutütarde hoolsuspael Kodutütarde Sakala ringkonna aktiivsetele noorliikmetele, kes omavad vähemalt IV järku

GERLI SÜLLA

ALEXSANDRA MUTS

HELERIIN LAANEMÄE

MARLEEN KALG

ALEKSANDRA KENA 

ERIALAMÄRGID

Sportlase erialamärk

KÄDI-LII VÄLI

Laskuri erialamärk

CAMILLA SASKIA KABUL

GERLI SÜLLA 

MIRELL LISETT OTT 

ALEKSANDRA KENA 

LIISA SUVISTE 

Matkaja erialamärk

GERLI SÜLLA

BRITTA PÕRK

Laulja erialamärk

RAHEL TAFENAU 

MIRELL LISETT OTT

Perenaise erialamärk

KETRIIN ANIMÄGI 

KEITI ELUR 

KAISA JAADLA 

MARTA LIIVA

GRETE LOORBERG

MAARJA MEIKAR 

ELEANOR POST

MIA-LIIS PAAL 

MERILY POKK 

Esmaabi andja erialamärk

ANNI OJA 

JOHANNA MARIA TOPOLEV 

MIRELL LISETT OTT 

Nobenäpu erialamärk

KARMEN ROHT 

KAISA JAADLA 

MAARJA MEIKAR 

MIA MÄLL

KÄDI-LII VÄLI

Aktivist/organisaatori erialamärk

ANNI OJA 

JOHANNA MARIA TOPOLEV


Galerii

6.7.23

Laskurid tulid koju kopsaka medalisaagiga

30. juunist 2. juulini toimusid Elvas Tartumaa tervisespordikeskuses laskmise Eesti meistrivõistlused juunioride ja täiskasvanute arvestuses.

Kahekordseks Eesti juunioride meistriks tuli Marja Kirss standardpüstoli harjutuses ja 30+30 spordipüstoli harjutuses, kusjuures 30+30 lasku spordipüstolis finaalis lasi Marja Kirss uue Eesti rekordi!

Lisaks individuaalsetele medalitele saavutas Marja Kirss võistkonnaga kaks hõbemedalit. Viljandi Laskurklubi võistkonda kuulusid peale Marja Kirsi veel Marit Pleiats ja Kairi Heinsoo (kõik kuuluvad Naiskodukaitsesse). 

Standardpüstoli harjutuses saavutasid  Viljandi neiud kolmikvõidu: Marja Kirss (Naiskodukaitse) I koht, Katerina Herma (Kodutütred) II koht ja Laura-Liisa Kolomets (Kodutütred) III koht.

Mehed tõid  30+30 täiskaliibrilise püstoli harjutuses pronksmedali. Võistkonnas olid Silver Mäe, Allar Mürk ja Anton Heinsoo.


Tulemused: https://laskurliit.ee/tulemused-2023/

27.6.23

Kaks paraadi. Nii erinevad ja nii sarnased


MAREK TIITS,
kaitseliitlane

22. juuni, Valga keskväljak, 1999. Tohutult, täiesti tapvalt palav. Olen siia loksunud Unimogi kastis koos poolesaja võitluskaaslasega Tartu üksik-jalaväepataljonist. Pea ja tagumik on nii segi raputatud, et kohati ei saa aru, kumb on kumb. Nüüd aga seisan siin juba teist tundi, higi mööda keha alla voolamas ning kohmakas kiiver silmile vajumas. Pigistan käe tugevamini ümber Galili kaba. Tulemas on pikk, pikk öö. Olen 19-aastane noor ajateenija ning mind on ootamas mu elu esimene paraad.

* * * 

Vähestest 24 aasta tagant alles jäänud ajateenistuses talletatud mälupiltidest on 1999. aasta võidupüha paraad Valgas üks neist, mis jääb minuga surmatunnini. Ja rohkem kui iial varem vahepealsete aastate jooksul kerkisid need mälupildid mu silme ette viimase paari kuu jooksul, mil Sakala malevast anti teada, et 23. juunil tuleb taas võidupüha paraadiks mundrisse ja rivvi astuda, sedakorda koduses Viljandis, ja et oldagu riviproovideks kohal sel ja sel kuupäeval.

* * *

“Liinurid, joonele!”

“Paraad, valvel!”

“Tervist, härra kindral!”

“Ei säbele!”

“Kohenduda!”

“Taktsa… Jätta! Tartu jaoülem, millega sa tegeled? Oled sa pime või, kurat?”

Tunnid Valgas venivad nagu härja ila ja päike kõrvetab üha halastamatumalt. Mingil hetkel hakkavad taevasse kogunema suured pilvekänkrad ning nende all tekib ajuti tuulepuhanguid, mis annavad natukenegi leevendust.

Kuradima higi jookseb silmadesse. Juukseid ju pole.

Peaproov Valgas kestab.

* * * 

Kompaniiveeblil on Sakala maleva hoovil garaažide taga väga lõbus. Rivis on umbes 40 meest, erinevas vanuses, pikkuses, kehakaalus ja kõige erinevamates fassongides: pikad ja lühikesed habemed, kiilaspead ja volüümikad juuksepahmakad.

“Kuulge, te oskate seista ju täitsa viisakalt, aga miks te paigalmarsiga laiali jooksete?” naerab veebel. “Vaadake seda rivi, noh! Ja tõsta ometi jalga ka natuke, aga ära trambi seda paigalmarsil vastu maad nagu segane. Noh, läksime. Rühmaülem, anna minna.”

“Vasssaaaak! Vasssaaak” Üüüks, kaaaks, kooolm! Valvelsammu! Marss! Paremale! Vaat!”

Kurat, midagi nagu tuleks välja. Jõuan selle mõtte vaevu lõpuni mõelda, kui eesmine mees komistab lahtisel kruusal ja enam-vähem toiminud rivist saab pooleteise sekundiga vänderdav uss. Kostab vandumist ja irvitamist.

Esimene riviproov Sakala malevas kestab.

* * * 

Valgas on hämardunud, aga mitte sellepärast, et öö saabuks – jaaniaeg ju ikkagi! – vaid äikesepilved on õhtuse Valga endasse mässinud. Esimest prahmakat ei pea kaua ootama ning peagi on keskväljak mattunud kottpimedusse ning rühmaülemate häält pole üle rajuvihma mürina kohati kuuldagi.

“Paraad, valvel! Liinurid, joonele!”

“Minge persse oma liinuritega,” kirun end hambad ristis tuhandendat korda valvelseisangusse võttes. Selg on kivistunud, tallad löövad tuld, põlved tudisevad. Ja kõik on märg. Frentši krae vahelt koliseb valge vesi selga mööda otse püksi.

“Homme on rauad roostes,” pomiseb kaaslane mu kõrval.

“Homme oleme me kõik roostes,” pomisen vastu. “Tartu üksik-roostepataljon. Tere sulle kah, härra president.”

* * * 

Teisel riviproovil malevas olime juba asjalikumad. Miskit meenus, miskit kinnistus. Paar tundi trampimist, paremalevaate, takt- ja valvelsammusid, tervisthärrapresidente ja tervisthärrakindraleid ning nii kompaniiülem kui -veebel jäid rahule. Kes käis veel salvetaskuid vahetamas, kel kohendati rakmeid. Me olime valmis, jäänud oli veel vaid peaproov.

Võidupüha eelse päeva õhtuks kogunesime malevasse ning kaitseväeline molutamine võis alata. Ülemad lendasid ringi ja ajasid asju, moodustati karpe, neis tõsteti mehi ümber, väljastati relvad ja käivitati autod. Süüa anti, juua anti ning mingil hetkel viskasin lao ette asfaldile pikali ja tõmbasin mütsi silmile.

Ajateenistuses omandatud oskus suvalisel hetkel, suvalises kohas ja suvalises olukorras kahe minutiga magama jääda ei ole kuskile kadunud. Kunagi ei tea, millal jälle silmasõba saab.

* * * 

Peaprooviks Tallinna tänaval üles rivistununa ning eespool valendavale Vabaduse platsile vaadates adusin, et kõik on nii sama nagu ta oli 24 aasta eest, ent samas on kõik nii teistmoodi.

Sama riik. Sama õhk. Sama päike. Isegi sama palavus nagu toona. Aga kui 19-aastasena olin ma seal rivis pooleldi vastu tahtmist ning vandusin oma üleni valutava kerega kõiki ja kõike, siis täna adusin erilise selgusega, et ma TAHAN siin olla.

Ma PEAN siin olema.

* * * 

23. juuni, Valga. Võidupüha paraad. Olen terve möödunud öö või … Kurat, selle, mis sellest ööst järele jäi, üritanud meeleheitlikult mingis koolivõimlas matil kügeledes oma ligemärga vormi kuivatada. See ei ole mul kõige paremini õnnestunud, ei ole teistelgi. Seisame keskpäevale läheneva päikese käes ning aurame kollektiivselt.

Kusagil hakkab orkester mürtsuma, paraadi peakorraldaja mikrofoni paisatud röögatused jõuavad minuni otsekui läbi udu, ent on piisavad selleks, et mu kolmandikrežiimil tiksuv magamata aju sundida masinlikult tegema, mis kästud.

“Paa-ramp-pampa-ramp paamp-raa-raa, pamparamparampapampamp-paaaaaaa-rahhhh!”

Ja äkki seisab ta seal, täpselt minu ees. Meetri kaugusel. Lennart Meri. Näost vähkpunane, selgelt väsinud ja kuumast ilmast vaevatud. Nagu me kõik.

“Tervist, Tartu kaitsjad,” ütleb Lennart väga vaikselt.

Minust käib läbi tuline jutt.

“TERVIST! HÄRRA! PRESIDENT!” paiskub minust ja mu kaaslastest värelevasse õhku.

Äkitselt hakkab kuidagi kerge.

Äkitselt on kõik hästi.

* * * 

Viljandi imekaunil Vabaduse platsil on sama päeva hommikul avatud uhiuus, taastatud vabadussõja mälestussammas. Ma seisan täpselt selle ees. Neil hetkedel, kui veebel käib veepudeleid jagamas, saan seda põgusalt silmitseda. Minuga koos on platsil enam kui tuhat inimest. Rivijooned on nagu noaga lõigatud ja joonlauaga tõmmatud.

“Kuradi ilusasti tuli välja see sammas,” mõtlen endamisi. “Ei rikutudki ära. Täitsa nagu vanasti. Hea, et ei hakatud mingi modernse juraga jantima.”

“Tervist, härra kindral!”

Kuule … Tallad pole täna üldse nii valusad kui eile peaproovil! Selg kah ei tuika! Mis värk see nüüd siis on?

“Paa-ramp-pampa-ramp paamp-raa-raa, pamparamparampapampamp-paaaaaaa-rahhhh!”

“Tere, Sakala malev!”

President Karise hääl on sama vaikne nagu Lennarti oma tookord.

“Tervist, härra president!” haugun kogu oma kopsu- ja kõrijõuga.

Uhke. No kuradi uhke, noh!

* * * 

Unimogi kasti ronides, et Tartusse tagasi sõita, ei oska ma muud teha kui naeratada. Kogu see möödunud ööpäeva jant on otsekui meelest pühitud. Hea, kerge on olla.

Pataljonis on jaanituli ja mängud. Linnaluba ma jaaniajaks ei saa. Eks see ole vanemate ajateenijate privileeg. Aga homme on külastuspäev ja rõõmu teeb seegi.

* * * 

Tähtsate külaliste tribüüni eest valvelsammul mööda tagudes ei oska ma oma kivise riviilme all teha muud kui naeratada. Näe, linnapea ja. Herem ja. Peaminister ka kohal ja. Uhke!

Mööda Tallinna ja Tartu tänavat marsisammu mürtsutades vaatan silmanurgast, kuidas rõõmsad inimesed – neid on tuhandeid, hullumaja! – lehvitavad. Vastu ma neile ei lehvita, aga kuulen, kuidas nad hõikavad õnnitlusi. Mehed ja naised, lapsed ja vanad, lipud käes, plaksutavad. Palju tuttavaid nägusid, palju võõraid.

Õhus on puhas, siiras rõõm.

* * *

Kodus on jaanituli. Istun terrassil, vaatan metsa poole ja rüüpan kes teab mitmendat jahedat õlut.

“Viljandi paraad oli vist kõige ägedam neist, kus ma olen kohal käinud,” oli Tallinnast spetsiaalselt võidupüha peoks kohale sõitnud sõber mulle pärast paraadi saadetud sõnumis kirjutanud. “Kuradi ilus on teil siin. Kõige ilusam! Ja paraad oli vinge. Tublid!”

* * * 

Viljandi sai hästi hakkama. Nagu Viljandi alati saab.

Paraadi peaproovi galerii

26.6.23

Maakaitsepäeval sai tutvuda sõjatehnikaga ja jagati võidutuld


Kaitseliidu võidupüha paraad lõppes tänavu Viljandi järve ääres staadioni kõrval parklas, kus toimus põnev ja suurejooneline maakaitsepäev.
Huvilised said uudistada jõustruktuuride ja liitlaste tehnikanäitust, mis sel korral oli tavapärasest suurem ja mitmekesisem, kohal oli rohkem masinaid ja erinevat tehnikat. Naiskodukaitsjad tutvustasid oma organisatsiooni ning jagasid teavet kriisivarude ja "Ole valmis!" äpi kohta.
Ajaloohuvilistele pakkus põnevust Eesti Sõjamuuseumi väljapanek. Oma tööd ja varustust demonstreerisid nii Politsei- ja Piirivalveamet kui ka Päästeamet. Keha sai kinnitada sõdurisupiga.

President Alar Karise välja jagatud võidutule tõid kohale kaitseliitlane Raivo Roosi ja naiskodukaitsja Mari Mesipuu. Sellest läitsid oma tõrvikud kohalike omavalitsuste esindajad, kes viisid tule oma piirkondadesse jaanilõkete süütamiseks.

Kaitseliidu Sakala maleva rivistusel anti üle ergutused.

Kaitseliidu eriklassi teeneterist mõõkadega
PEETER ILUS 

Kaitseliidu eriklassi teeneterist 
URMAS FELDMANN
JAAK PÕLDMA
AVO OSTUMAA
EINART KASK

Kaitseliidu teenetemedali II klass 
FRED ASUKÜLA
ENN SIHVER
TOOMAS VÄRVA

Kaitseliidu teenetemedali III klass 
AIN TANNEBAUM
ARTUR SAAR
RISTO KARU

Tänukiri ja meenemünt "Kaitseliit laskma" eduka ja silmapaistvalt hea kohustuste täitmise eest
OLEV KOOKLA

Tänukiri eduka ja silmapaistvalt hea kohustuste täitmise eest  
KAROLINA PUGAL
KRISTO VESKE
RIHO REI
TAUNO TILK
TÕNIS VARDJA
JÜRI SAAREM
RENE VRIDOLIN
INGA VUTT
MAIU KIVILAAN

Sakala maleva teenetemärgi III klass
MAREK RAHU
EERO TAKK
RAIVO ROOSI
JAANUS PÕLDMA
EVELIN LAPPALAINEN
EGLE REINUP

Maleva rinnamärk 
ERKI MÄNDMETS
SVEN RÄTSEP 
ELMAR SARV
IMRE TSÕMBALOV
SALLI JÄRVE
ERLE NÕGENE
JANA SOITU
HELJA ÜTSIK
ANTONINA EEK 

Tänukiri aktiivse osalemise eest sõjaväelises väljaõppes
REEVO MAIDLA
KAUPO KASE
MIHKEL KLEMM
MAREK TIITS
MATIS KIVILA
MARTIN KALA
ERGO LEILOP
RAIVO SÜLLA
TAAGO TAMM
PEEDU PÕLD
MARIO MARDIM
TEA RAIDSALU
KRISTJAN KALDA
ÜLAR MEREMAA
ALAR RÄNNIK
REIN ROHTMAA
KENNET SIHVER
JAANUS TENSING
MARGIT KIRSS

Tänu pühendunud tegevuse eest Kaitseliidus 
TIMMO ANTSO
JUHAN KAUGERAND
ALEKSANDER KUKKA
MARGUS LEHEMETS
LEON MEIER
JANEK MÕNDRESKU
AIN MÄGI
TOOMAS SUSI
JUHAN VINGISSAR

Maakaitsepäeva galerii

Võidutule galerii

Viljandis on taas mälestussammas vabadussõjas võidelnute auks


Võidupüha hommikul avati Viljandis Vabaduse platsil mälestussammas vabadussõjas langenutele. 

Samba pidulikul avamisel osalesid Eesti Vabariigi president Alar Karis, peaminister Kaja Kallas, kaitseminister Hanno Pevkur, kaitseväe juhataja kindral Martin Herem, Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi ning Viljandi volikogu esimees Helmen Kütt ja Viljandi linnapea Madis Timpson ning kaitseliitlased, naiskodukaitsjad kodutütred ja noorkotkad.


Mälestussamba ajaloost saab pikemalt lugeda ajakirjast Kaitse Kodu!

Galerii avamisest

21.6.23

Major Andres Saritsa mälestust hoiab pink Viljandi järve ääresVõidupüha eel avas Kaitseliit Viljandis Ranna puiesteel terviseraja ääres mälestuspingi  Sakala maleva varalahkunud pealikule major Andres Saritsale (14. XII 1980 - 6. XI 2022). 


"Andres oli tubli spordipoiss ja küllap on ta siingi rajal jooksutiirul käinud, järveäärsel nõlval istunud, puhanud ja mõtisklenud. See on õige koht kaunis looduses, kus võtta endale hetk ja mõtiskleda," tõdes Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi. "Meenutagem teda rõõmuga, mitte kurbusega!" lisas ta.

Kaitseliidu peakaplan Peeter Paenurm arutles mälestuspingi idee üle laiemalt. Kuigi kirik on tema sõnul meie jaoks püha koht, kus peaks tähtsaid jutte rääkima ja kuulama seistes, on siiski teemasid, mida võiks kuulata just istudes. "Istu, puhka, kuula, mõtle..." sõnas Paenurm.

Major Saritsa lesk Margit Sarits rääkis, et kahe aasta eest renoveeris Andres perekonna hauaplatsil ühe pingi, aasta tagasi ehitas koju oma perele pingi. "Sel aastal sai ta nüüd oma pingi," ütles Margit Sarits ning tänas kõiki kaitseliitlasi ja teisi, kes on teda ja perekonda raskel ajal toetanud ja nende jaoks olemas olnud. 

Sinimustvalge paela sõlmisid pingi ümbert lahti major Saritsa pojad ja pisitütar, ulatasid selle kindral Ühtegile ning võtsid isa pingil mõnusalt istet. 

Tekst: Tea Raidsalu

Fotod: Gunnar Teas

Galerii