26.3.20

Täna 30 aastat tagasi taasasutati Kaitseliidu Sakala malev
Heiki Raudla "Kaitseliidu Sakala malev 100" 

20. veebruaril 1990 peeti Viljandimaa Kaitseliidu asutamiskoosolek Viljandi KEK-i ruumes. Osa võtsid 15 taastajat ja kaks külalist. Samas kirjutasid nad avalduse Kaitseliitu astumiseks: Hans Zemesch, Viktor Udaltsov, Andrus Pikkur, Mart Aasna, Elmo Poolak, Tarmo Evert, Ants Saul, Ago Truu, Emil Alesma, Eino Tuuling, Heldur Vahenurm, Tõnis Läänesaar, Meelis Õispuu, Mati Kärme ja Enno Aonurm. Otsutati hakata mehi värbama. Ei võetud NLKP liikmeid. Kaitseliitu astuja pidi loovutama Vene sõjaväepileti.
Teine koosolek toimus 5. märtsil 1990, osavõtjaid oli 23. Moodustati Viljandi linna algatusrühm ja otsustati saata viis meest Tallinna julgestama Eesti Kongressi, mis oli valitud 24. veebruaril 1990. Võeti vastu uusi liikmeid. Viljandi algatusrühma juhiks määrati Tarmo Evert.
Karksis kirjutasid mehed esimesed avaldused Kaitseliitu juba 9. veebruaril  1990, 29. märtsil 1990 astusid Kaitseliitu Tarvastu mehed, kevadel liitus Põltsamaa, kus 5.aprillil 1990 toimus asutamiskoosolek.
Eesti Kaitseliitu polnud olemas, olid üksikud malevad, nagu oli olnud ka 1917. aasta sügisel.
26. märtsil 1990 oli taas suurem kokkusaamine Viljandi kutsekeskkoolis  nr 9. Taas olid uued astujad, nüüd kokku juba 50.
Sakala maleva põhikiri võeti vastu maleva keskkogu koosolekul 11. aprillil.  1990. aasta lõpuks oli Sakala malevas 259 kaitseliitlast.

Fotol on taasasutatud Kaitseliidu Sakala maleva esimesi üritusi 1990-ndate aastate alguses. Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine rivistusega. Vasakult esimene on malevapealik leitnant Karla Tuim.

Foto: ajalugu.kaitseliit.ee

22.3.20

Sakala kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad toetavad Lilli piiripunktis politseinikke

Eda Kivisild

Lilli piiripunkt on üks neist Lõuna-Eesti paikadest, kust on võimalik sõita Lätist Eestisse ja vastupidi. Teised Viljandimaa ühendusteed Lätiga on suletud.
Lillist pääsevad läbi kõik sõidukid. Eestist Lätti sõitjatel piiranguid pole, kuid Lätist tulijad kontrollitakse.
"Põhiline liiklus toimub päeval, täna kella 17-ks on siit läbi läinud üle kümne sõiduki," ütles naiskodukaitsja Ebe Õnne, kes valvas reedel piiri  koos kaitseliitlase Meelis Haniotiga. "Öösel on aga väga rahulik". 
Piirivalvajatele on kohapeale toodud soojak, kus politsenikud saavad ka andmeid kontrollida.  
Läti poolt tulebki üks Läti numbrimärkidega must kaubik ja juhi eesmärk on jõuda Viljandisse. Ebe Õnne ja politseinikud käivad paberitega kaubiku ja soojaku vahet ning juhil lubatakse edasi sõita. Suhtlus lõunanaabritega toimub vene ja inglise keeles.
"On ka neid, kes käivad Lätist Eestisse tööle," sõnab Meelis Haniott. "Eesti riik seda võimalust eriolukorra ajal ära kaotanud pole."
Reedel käisid mehitatud  piiripunkti uudistamas ka Valmiera kohaliku ajalehe  ajakirjanikud.
"Nad tulid  meie juurde rääkima ja pildistama," märgib Õnne."Läti pool piirivalvet ei ole ja eks nad imestasid selle üle ka."
Peale ajakirjanike oli Läti poolel veel neid, kes suletud piiri vastu huvi üles näitasid. Eestisse juttu ajama nad siiski ei tulnud.  
Eriolukord kestab.

Fotod