21.3.21

Uued laskur- ja kütiklassi normid annavad rohkem võimalusi

2021. aasta algusest hakkas Kaitseliidus kehtima uued laskur- ja kütiklassi normide täitmise juhend, et rohkem kaasata ja motiveerida kaitseliitlasi laskmisega tegelema. Uues juhendis on muutusi, aga on ka seda, mis jäi samaks.  

„Laskurklass on madalam klass ning see jaguneb II klassiks, I klassika ja esilaskuriks,“ rääkis kapten Silver Mäe. „Kütiklass jaguneb samuti kolmeks ehk II kütiklass, I kütiklass ja esikütt.“

Endise juhendi harjutustest jäid alles 3x10 lasku püssist saja meetri pealt lamades, põlvelt ja püstiasendist ning 30 lasku lamades 300 meetri pealt. „Seda viimast nimetatakse kuninglikuks alaks, et ka kaugelt suudetakse pihta lasta,“ märkis Mäe.

Uus harjutus on 2x10 lasku 200 meetri kauguselt, millest kümme lasku lastakse rahulikus tempos viie minuti jooksul ja kümme lasku ühe minuti jooksul. Juurde on tulnud 30 lasku 9 mm püstolist 25 meetrilt, spordipüstolist 25 meetrilt samuti 30 lasku, sportpüssist 3x10 lasku ning õhupüssist ja õhupüstolist 40 lasku mõlema relvaga. Kokku on laskur- ja kütiklassides kaheksa erinevat harutust.

„See tähendab, et peame malevas korraldama laskur- ja kütiklassi laskmisi ja edaspidi teeme kindlal korral kindlad harjutused,“ lisas ta.

Mäe sõnul on Sakala maleval on laskmiseks vajalikud vahendid olemas. Kõige vähem on sportpüstoleid, aga kapten avaldas lootust, et aasta lõpus olukord paraneb.

Üks suurematest muudatustest on seotud võistlustega.  Normides on määratletud võistlused ja neid on kolm kategooriat. A-kategooriasse kuuluvad Kaitseliidu, kaitseväe ja jõustruktuuride meistrivõistlused ning Eesti meistrivõistlused. B-kategooria alla asetuvad Kaitseliidu maakaitseringkondade ja Kaitseliidu struktuuriüksuste meistrivõistlused ning Eesti laskurliidu teised kalendriplaani järgsed võistlused, millele kaitseliitlased kvalifitseeruvad. Kõige madalamad on C-kategooria võistlused ja neil saab lasta ainult laskurklassi. Mäe selgitas, et isegi kui C-kategooria võistlusel teeb laskja kütiklassi tulemuse, saab ta ikkagi ainult laskurklassi.

„Seda enam ei ole, et laskur- või kütiklassi saab lasta kindlal Kaitseliidu üritusel. Sportrelvadega võib minna Eesti meistrivõistlusele, kui seal on sobiv harjutus. Võistlusel osalemise protokolli põhjal saab  vastava klassi omistada,“ rääkis Mäe. „B-kategooria võistluste hulka loetakse  Kaitseliidu struktuuriüksuste avatud võistlused, millele on registreerunud vähemalt kolm Kaitseliidu struktuuriüksust. Selle hulka kuulub näiteks ka Sakala maleva korraldatav Jüri Kärneri mälestusvõistlus.“

Kolmas suurem muudatus on seotud normide täitmisega.  Kui eelmise juhendi kohaselt soovis kaitseliitlane hakata norme täitma ja ta läks esimesele laskmisele, siis vaatama sellele, mis tulemuse ta lasi, omistati ikkagi laskurklass. See tähendas, et alustati kõige madalamast klassist.

„Kehtivas juhendis on nii, et kui klassi saab vastavalt tulemusele,“ kõneles Mäe. „Madalamast klassist ei alustata, vaid kaitseliitlane saabki selle klassi, mille ta laseb. Näiteks lastakse esimese kütiklassi norm ja see omistataksegi.“

Erisus on vaid esiküti klassis. Aasta jooksul peab laskma esiküti klassi tulemuse kahel korral ning see peab aset leidma kas A-kategooria võistlustel või A- ja B-kategooria võistlustel.

Mäe ütles, et Kaitseliidu peastaap väljastab nüüd ka laskur- ja kütiklasside märke. Neid kantakse digivormil, mitte tavavormil. Varem välja antud klassid jäävad alles ning tulemused kehtivad samuti. Tehtud harjutuste eest saab kaitseliitlane ka märgi, isegi kui neid uues juhendis enam pole