15.9.19

Õppus "Sibul 19"

Septembri keskpaiku said Kaitseliidu Sakala maleva kaitseliitlased äreva teate, et

Valga linna elutähtsad punktid on hõivanud mittesõbraliku riigi üksused ja Kaitseliidu malevatel tuleb need välja tõrjuda. Tegemist oli Suurõppusega Sibul. Valga linnapoole suundus ligi 900 kaitseliitlast Lõuna-Eesti malevaist ning kaasatud  olid ka politseinikud. Et sellel aastal keskenduti maakaitseringkonnas lahingutegevusele hoonestatud alal, toimus valdav osa õppusest Valga linnas.

Samal ajal kui võitlejad liikusid kesklinna suunas, et vabastada hooneid seadis Kaitseliidu Sakala maleva korrakaitserühm koostöös politseiga üles kontrollpunkti, et tabada halbade kavatsustega isikute linnajõudmine. Kogenud korrakaitsjatele ei jäänud midagi kahesilmavahele ning avastati nii pomme kui relvi.

Reede õhtust pühapäeva lõunani toimunud suurõppus Sibul võttis kokku kaitseliidu Lõuna-Eesti malevates aasta jooksul õpitu. 

Galerii

Video 1 ja Video 2