26.11.22

Sakala maleva aasta kaitseliitlane 2022 on Aarne Markko

Soomlasest Kaitseliidu Sakala maleva Ümera üksikrühma
toetajaliige vanemleitnant Aarne Johannes Markko on mees, 
kellest on saanud kuue aasta jooksul kahesuunaline sild 
Eesti ja Soome vabatahtlike vahel. Tema lai silmaring, 
pühendumine laskespordile, avatud meel ja soe huumor ei jää
märkamata kellelgi.

 
“Aarne Markko on ohvitser selle sõna kõige otsesemas ja paremas tähenduses.
Ta on juht, õpetaja, abistaja ja nõuandja. Abivalmi ning heatujulisena on
ta hinnatud kaaslane ja eeskuju kõigile kaitseliitlastele,” iseloomustab
Markkot Kaitseliidu Sakala maleva Ümera üksikrühma esimese jao pealik major
Rein Kikas.


Aarne Markko üks suurtest eesmärkidest on edendada haridusalast koostööd
Sakala maleva ja Soome reservväelaste vahel. Aastast 2020 töötab ta Soome
MPK (Maanpuolustuskoulutusyhdistys) Tikkakoski koolituspaiga
valmisolekupealikuna ja seepärast on ta asendamatu ühenduslüli
rahvusvaheliste koolitusplaanide tegemisel. Aarne Markko on pühendunud
laskur, tema kogemused nii Soome kaitseväes kui Laskurliidus võimaldavad
olla tal paljude relvatüüpide puhul instruktoriks ja ka ise jätkuvalt väga edukalt võistleda.


Käesoleva aasta suvel toimus tema eestvedamisel Kesk-Soome noorte laskurite
osalemine Tallinnas, Männiku lasketiirus ühises laagris koos Eesti
noorkotkaste ja kodutütardega. Järgmiseks suveks kavandatakse sarnase
laagri korraldamine Soomes. Tema kaasabil saavad Kesk-Soome reservväelased
sellel sügisel juba teist korda osaleda SCANBAL 2022 õppusel, mis viiakse
läbi Riias.
Aarne Markko on tegusa mehena Sakala malevas abis nõu kui jõuga. Aitäh, Aarne! 


Tekst: Tiiu Sommer

Fotod: Gunnar Teas