21.3.23

Noored kogunesid Sakala malevasse koostöölaagrisse

Noortekogude koostöölaager tõi märtsikuu kolmandal nädalavahetusel Kaitseliidu Sakala  malevasse kokku viie noortekogu esindajad. Kohal olid Sakala, Põlva, Võru, Jõgeva ja Hiiumaa noortekogud. 

Laager toimus noorte omaalgatuse toetuse raames ning eestvedajateks olid Sakala maleva noortekogu esimees ja Põlva maleva noortekogud. 

Reede pärastlõunal sai meeleolukas nädalavahetus alguse relvade ohutustehnika tunniga, mida viis läbi vanemveebel Toomas Taimre. Päevale pani punkti ühine kinokülastus, kui vaadati Eesti filmi "Taevatrepp". Osalejate ja instruktorite sõnul oli tegemist tõsiselt hea filmiga.

Sisutihe laupäev sai alguse kell 7.30 hommikuste toimingutega ning 8.45 startisid DAF-id Väluste suunas. Väljaõpe värskes õhus sisaldas rotatsiooni korras kolme erinevat õpituba.

Tiirus toimus laskeharjutus relvadega AK-4 ja M16/22LR (adapter), laskjate sõnutsi oli see väga adrenaliinirikas. Kaitseväe Akadeemia staabiveebel Andri Harkmann viis läbi tundi, mille teemaks oli juhtimine ja väärtused. Protsessi käigus oli noortel võimalus lahti mõtestada need teemad läbi näidendite ja esitluste. 

Sisekaitseakadeemia kadetid Simon Susi ja Timo Toman tutvustasid politseitööd ning rääkisid õppimisest Sisekaitseakadeemias. Praktiliseks harjutuseks oli airsoft'i relvadega tundmatusse ruumi sisenemine, kus satuti kontakti ,,relvastatud vastastega”, mille käigus õpiti relvadega ohutut liikumist ning ka vaenlase käikude ette nägemist. 

Laupäeva lõpetasid instruktor Aile Valsi seltskonnamängud, mille käigus arendati meeskonnatööoskusi, tutvuti üksteisega ning suurendati ka ühtekuuluvustunnet. Öösel segati laagriliste magusat und ühetunnise ööhäirega, mille käigus oli võimalik mängida näiteks limbot ja airsoft'i ning üle tuli kavaldada ka vastased, et saada enda valdusesse maagiline valguspulk. Ööhäire oli laagriliste arvates kõige ebameeldivam tegevus laagri jooksul.

Laagri viimane päev algas pannkoogihommikuga. Seejärel toimus maailmakohviku meetodil arutelu noortekogude jaoks oluliste teemade üle. Maailmakohvikuid oli kokku 7 ning nendeks olid noortekogude koostöö arendamine, ideed aastaks 2024, noortekogude ühine sümboolika, lihtsalt toredad ideed, Kaitseliidu malevate suhtumine noortekogudesse, noortekogude ülesanded maleva ja üle-eestilisel tasandil ning noortekogude missioon, visioon ja eesmärgid. Sisuka ja raske töö preemiaks olid naiskodukaitsjate küpsetatud maailma parimad kaneelisaiad. Seejärel toimus analüüs hommikusele grupitööle ja mõtestati lahti olulisemad punktid ning ideed. Meeldejääv nädalavahetus oli lõpule jõudnud.

Laagriliste sõnutsi oli tegemist igati asjaliku laagriga, kus oli võimalik kohtuda paljude uute inimestega ning pärast rasket koolinädalat oli laager väga kosutav. Vaieldamatuks lemmikuks osutusid Sisekaitseakadeemia taktikalise liikumise tund, relvadest laskmine ning Kaitseväe Akadeemia tegevused.

Peakorraldajad Reimo Jürjo ja Karoliina Kets tänavad korraldusmeeskonda, eriti projekti mentoreid Aile Valsi ja Gertu Viiaskit, kes oli alati abiks nõu ja jõuga, Kaitseväe Akadeemia ja Sisekaitseakadeemia esindajaid, Sakala maleva laskeinstruktorit, Naiskodukaitse Sakala ringkonna köögitoimkonda maitsva toidu eest ning muidugi ka osalejaid, kelleta poleks see laager üldse toimuda saanud!

Tekst: Karoliina Kets ja Ronja Tork

Galerii

MIS ON NOT?

Noorte algatuste toetamiseks on noorkotkaste ja kodutütarde organisatsioonides noorte omaalgatuslike projektide toetusmeetme NOT, mille eesmärk on toetada organisatsiooni arengule suunatud ja noorte endi algatatud ideede väljatöötamist ja elluviimist. 

NOT projekti kirjutamine ja elluviimine annab noortele olulised teadmised ja oskused: kuidas teha meeskonnatööd, aega planeerida ning samuti eelarve koostamise, jälgimise ja analüüsi oskusi.

Noortekogude laagri eesmärk oli tuua kokku malevate noortekogude liikmed, kes saavad laagri jooksul teadmisi riigikaitses ja meeskonnatöös. 

Laagri käigus toimuvad grupitööd selleks, et noortekogud saaksid teistega jagada oma kogemusi,

eesmärke ja ka järgmise aasta tööplaane.

Noorte osaluse suurendamine õppe planeerimisel ja korraldamisel tõstab noorliikmete initsiatiivi kaasates noori plaanide ja otsuste läbirääkimisel.