12.3.23

Noorkotkad õppisid ja õpetasid järgukatsete laagris


Koolivaheajal nädalal toimus Sakala malevas Noorte Kotkaste III ja II järgu laager. Järgukatsete laagrit korraldatakse Sakala maleva noorkotkastele teist aastat.

Rühmapealikel ja noortejuhtidel on III ja II järgu teemade käsitlemiseks erinev teadlikkus ja pädevus, seetõttu viisid järgukatsete laagri teoreetilisi tunde topograafias, riviõppes, sides ja relvade tundmise kohta läbi Sakala maleva instruktorid Sandra Erik, Agris Linnaste ja Toomas Taimre.

Teisel päeval olid noored Ruunaraipe RMK lõkkekohas ja selle lähiümbruses praktilisi tegevusi harjutamas ning kinnistamaks eelmisel päeva läbitud tunniteemasid.

Noored kogunesid järgukatsete laagrisse kolmapäeva hommikul kell 8.30. Laager avati õppeklassis ühise rivistusena. Siis oli vajaliku dokumentatsiooni täitmine, millele järgnes ohutusalane juhendamine, info laagri kodukorra kohta, jaoülemate määramine ning jagudesse jaotamine. Noored ööbisid Sakala maleva magalas.

Esimesel päeval toimusid teoreetilised loengud järguteemade läbimiseks. Õppepäeva lõpus said jaod ülesandeks korraldada mehitatud tegevuspunktidega maastikumäng 20 noorele.

Kui jagudel ülesanded täidetud ja tegevuspunktid paigas, liikusime kõik koos Viljandi Forum Cinemase kinno vaatama Eesti filmi "Suvitajad". Päeva lõpus liitusid järgukatsete laagriga Hiiumaal toimunud võistlusrännaku "Kotkatorm 2023" korraldaja ja osalejad, et Sakala malevas II ja III järgu katsed läbida.


Teine järgukatsete päev oli nii korraldajatele kui ka osalejatele põnev. Motoriseeritud rännak DAF-i kastis Ruunaraipe lõkkekohte. Seal korraldasid järgukatsete laagris osalejad matkamängu 6. ja 5. järgu kohta 17-le osalejale. Maastikumängu raja pikkus lõkkekoha ümbruses oli 5 kilomeetrit, punktid olid üles ehitatud teooriale tuginevate tegevuste kinnistamiseks, mida viisid läbi III järgu taotlejad ja jaoülemad. Matkamängu punktideks olid katelokil toidu tegemine, täpsus, side, takistusrada ja viktoriin.

Õhtul toimusid malevas meeskondlikud tegevused ja järguteemade kordamine.

Kolmanda päeva hommikul viis noortele läbi infotundi major Silver Mäe, kes tutvustas Eesti Kaitseväe ametitunnuseid ning tutvustas noortele Kaitseliidu tegevliikmena jätkamise võimalusi.

Enne järgukatseid kordasime veel kord III ja II järkude teemasid ja noored said küsida küsimusi, seejärel sooritasid noorkotkad eraldi III ja II järgukatsed.

Tagasiside laagrile oli positiivne!


II järk

Reimo Jürjo

Kaur Pranno


III järk

Karl-Markus Sadul

Erki Pranno

Rasmus Kuuse

Aksel Alas

Kristo Zujev

Sten SarvARVAMUS
Reimo Jürjo,
noorkotkas
Järgulaager on igaühele omamoodi kogemus. Mina taotlesin II järku ning sellega kaasnes III järgu noortele ürituse planeerimine ja nemad viisid ise läbi. Meie ülesanne oli ühe päevaga kokku panna võistlusmatka juhendid, käsud ja nimekirjad. Selline ülesanne annab kogemuse, kuidas noortele ülesandeid jagada ja anda neile vastutust. Teiste käest kuuldes, õpiti uusi teadmisi side ja meeskonnatöö jaotamise kohtade pealt. Tegevus, mis kunagi laagrilistelt meelest ära ei lähe, on topograafiaõpe. Laager oli hästi korraldatud ja tänan meeskonda, kes seda läbi viis!


Tekst ja fotod: Sakala maleva Noorte Kotkaste instruktor Gertu Viiask