23.2.23

Heimtali mõisas peeti Eesti riigi sünnipäeva


23. veebruaril korraldasid Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimees Alar Karu ja major Silver Mäe Sakala maleva staabiülem maleva pealiku ülesannetes Heimtali mõisa ringtalli Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühendatud vastuvõtu. 

Pidulikul üritusel andis major Silver Mäe üle ka tunnustused silmapaistvatele kaitseliitlastele.          
Major Silver Mäe pidupäevakõne:

Kallid viljandimaalased, Sakala maleva liikmed, head kuulajad!

Soovin teile kõigile kogu südamest õnne Eesti Vabariigi 105. aastapäevaks!

President Meri ütles 1997. aastal oma vabariigi aastapäeva kõnes: „Iseseisvus on ühiskondlik lepe, tänases maailmas veelgi enam kui eilses. Lepe eeldab usaldust. Usaldus ei ole kaasavara, mida on kogutud sukasäärde, kuni see on saanud täis. Usaldust tuleb igal jumalahommikul uuendada, päevast päeva taastada, kasvatada nagu kapitali ja hoida nagu algkapitali.“ 

Usun, et väljaöeldu kehtib tänaseni. Iseseisvus ja vabadus ei ole lihtsalt mingi asi, mille meie esivanemad meile Eesti Vabadussõjas välja võitlesid. Iseseisvus ja vabadus saab edasi kesta tänu ühiskondlikule leppele. Ja mul on hea meel tõdeda, et meil see ühiskondlik lepe kehtib. Kuidas muidu on Eesti ühiskond olnud niivõrd abivalmis Ukraina suhtes. Oleme teinud otsuseid mis piiravad meie teatuid tegevusvabadusi, mis omakorda on toonud kaasa hinnatõusu ja elukallinemise. Kuid see ei ole meid kui ühiskonnana murdnud. Me usaldame üksteist ja tänu sellele usaldusele oleme vabad ja iseseisvad. 

Möödunud aasta jooksul liitus Kaitseliiduga pea 4400 inimest. Nendest 78 kodanikku liitus Sakala malevaga ja pea 40 liitus Naiskodukaitsega. Võrreldes meie senise maleva isikkoosseisu arvuga on uute liitunute arv vägagi suur. Mis tõi kaasa nii staabi koosseisule kui ka juba liitunud vabatahtlikele suurenenud töömahu. Iga astme ülemale tuli sellega juurde tööd, mida tehti omast vabast ajast. Ja seda oli ka tulemustest näha. Sakala malev oli 2022. aastal Kaitseliidus olevatest malevatest teine, kus vabatahtlikud panustasid kõige rohkem tunde erinevatele tegevustele. Olgu selleks sõjaline väljaõpe või mittesõjaline väljaõpe. Ja seoses sellega tänan ma südamest kõiki maleva liikmeid nende antud panuse eest!

Eestile truuks jäämine ei tähenda seda, et kogu oma elu peab Eestis elama. Usun siiralt, et noored peavadki vahel mööda maailma ringi rändama. Et kogeda ja näha seda, kuidas mujal maailmas tegutsetakse. See avab meie maailma ja võimet mõista meist erineva mõttemaailmaga inimesi. Me ei pea nendega alati nõustuma, aga oleksime võimelised mõistma. Ja läbi selle saavad meie tulevased generatsioonid samuti kaitsta meie vabadust ja riiki. Kaitsmine ei pea alati tähendama füüsilist võitlust, vaid enda vabadusi saab hoida ka läbi mõistmise ja hoolimise ning avatud meelega. Aga siinkohal mängib üliolulist rolli haridus ja haritus. Täna kinnitas vabariigi valitsus heaks riiklike õppekavade muudatuste määruse, mille eesmärk on ajakohastada põhikooli ja gümnaasiumi riiklikud õppekavad. Kuid ainult sellest ei piisa. Kool ei ole mingi müstiline koht, kuhu hommikul paneme oma lapsed ja kust õhtul saame tagasi õigete väärtuste ja kasvatusega inimesed. Selline mõttemaailm kehtis, kui Eesti ei olnud veel vaba. Igasuguse noore harimine, väärtuste kujunemine ja mõtemaailm hakkab ikkagi pihta kodust. Ja usun, et siinkohal on meil kõigil olemas viis kuidas paremad olla. 

Pastor Harry Emerson Fosdick on öelnud: „Vabadus on alati ohtlik, aga see on kõige ohutum asi, mis meil on“. Meie sihiks on täna ja igal järgmisel, nagu oli ka eelmisel aastapäeval see, et Eesti Vabariik JÄÄB!

Võtke täna ja homme aega, et tähistada Eesti Vabariigi 105. aastapäeva, sest Eesti - see on meie kodu ja eestlased, need oleme meie. 

Kaunist Eesti Vabariigi aastapäeva meile kõigile! Elagu Eesti!


Sõjaväelised auastmed:
Kapten - Martin Link
Leitnant - Tauno Tilk
Nooremleitnant - Eik Erich Tahk

Kaitseliidu teenetemedali II klass:
Viljar Sedrik
Indrek Feldmann
Jan Kraner

Kaitseliidu teenetemedali III klass:
Aarne Kalm
Marvin Tirmaste
Urmas Suits

Sakala maleva teenetemärgi III klass:
Marge Laiõunpuu
Tarmo Joost
Riho Tõnisalu
Arno Sula

Galerii: