22.2.23

Viljandi valla teenetemärgi pälvisid noortejuhid Antonina Eek ja Vika Zieds

Eesti Vabariigi 105. sünnipäeva eel pälvisid Viljandi valla teenetemärgi noortejuhid Antonina Eek ja Vika Zieds. Viljandi valla teenetemärk antakse isikule, kelle töö, looming või panus on toonud märgatavat ühiskondlikku kasu Viljandi vallas.


ANTONINA EEK on olnud vabatahtliku noortejuhina Kaitseliidu Sakala maleva Noorte Kotkaste Nutikate Rebaste rühmapealik alates 2008. aasta maikuust. Rühmapealikuna on ta arendanud noorte isamaalisi väärtusi ning andnud neile võimaluse osaleda kodanikukasvatuse suunitlusega huvihariduses, mis hõlmab Noorte Kotkaste järguõppe ja erikatse teemasid.  

Peamiste tegevusvaldkondadena on Antonina planeerinud ja viinud läbi väljaõpetel erinevaid teemasid, nagu riigikaitseline õpe, Eesti ajalugu ja kultuur, esmaabi, orienteerumine ja matkamine, ellujäämine metsas, loodusharidus ning muud vajalikud oskused kogu eluks. 

Antonina on hea korraldaja ja meeskonnakaaslane, kaasates väljaõppe läbiviimisel ka teiste struktuuriüksuste tegev- ja toetajaliikmeid Kaitseliidust, Naiskodukaitsest ja Kodutütarde noortejuhte, pidades koostööd väga oluliseks.  

Antoninat on vabatahtliku töö ja hindamatu panuse eest tunnustatud mitmete tänukirjade ja medalitega. Aastal 2011 tunnustati Noorte Kotkaste teenetemärgiga, 2016. aastal hindamatu töö eest Noorte Kotkaste teeneterist III klass ja  ta on 2020. aasta võidupühal tunnustatud Viljandimaale võidutule toojana Võidutule medaliga.

Antonina töötab Paistu Koolis kunsti- ja käsitööõpetajana. Ühtlasi on ta Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava viimase kursuse tudeng. Lisaks 
Noorte Kotkaste huviringile viib ta läbi ka loodusringi aidates õpilastel loodust ja keskkonda 
väärtustada ning hoida. Paistu rahvamajas juhendab ta läbi käsitöö- ja draamaringi.

2022. aasta suvel juhtis ja korraldas Antonina Eesti ja Ukraina seikluslaagreid, kus Eesti noored aitasid paadisõidu, mängude ja muu põneva tegevuse käigus ukrainlastel eesti keelt omandada. Samuti on ta aidanud tõlketööga paljusid Viljandimaal elavaid ukrainlasi.

Lisaks kõigele on ta ka osaline pereettevõttes, mis kasvatab metsapuutaimi ning seeläbi antakse oma panus metsade taastamisele. 

Antonina on väga hea meeskonnakaaslane, kes väärtustab koostööd ning inimesi enda ümber.


VIKA ZIEDS
on Naiskodukaitse liige olnud pea 20 aastat ja kogu selle aja on ta järjepidevalt aktiivselt tegutsenud.  Aastaid on Vika oma tegevusega andnud oma panuse kogukonna teadlikkuse tõstmiseks. Ta viib Sakala ringkonnas läbi baasväljaõppe esmaabimoodulit. 

Viimastel aastatel on Vika lõpetanud Kaitseliidu Kooli nooremallohvitreri erialakursuse, sanitarikursuse ja parameediku kursuse ning praegu õpib Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õenduse õppetoolis teisel kursusel.

Tema eesmärk ei ole koolitada ainult naiskodukaitsjaid ja noori vaid ka nende vanemaid ja teisi kogukonna liikmeid. Ühe näitena paljudest võib esile tuua eelmise aasta 15. ja 16. oktoobri, kui kampaania "Maailm elustab" raames oli Mustla rahvamajas ja Coopi kaupluses oli võimalik Vika eestvedamisel harjutada elustamisvõtteid. Ta ise leiab, et õppimine on talle andnud suurepärase võimaluse tegelda reaalses elus oluliste teemadega ja andnud enesekindluse jagada neid teadmisi ka teistele.

Vika panustab väga suure osa oma vabast tahtest ja südamest noorte tegevuse arendamisele. Ta on Holstre Koolis ja Tarvastu Gümnaasiumis tegutsevate Kodutütarde rühmade rühmavanem ning Mustlas tegutsevate Noorte Kotkaste rühmapealiku abi.

Vika eestvedamisel on lisandunud noortetegevusse mitmeid arendusi. Noored on rohkem metsas käima hakanud ja rohkem mõeldakse ka seotusele Kaitseliidu ja Naiskodukaitsega.

Samuti veab Vika mitmeid heategevuslike projekte. Näiteks eelmisel aastal oli Vika üheks eestvedajatest Naiskodukaitse esimese esinaise Mari Raamoti sünnikohas avatud mälestupingi 
paigaldamise projektis. Vika kaasamisel aitasid Tarvastu Taevavõtmete rühma kodutütred koguda raha sünnikohta pingi paigaldamiseks. Selleks korraldati kahe aasta jooksul eri kohtades heategevuslikku loteriid. Kodutütred meisterdasid loterii jaoks mitmesuguseid tooteid ning aitasid õnneloosi ka ette valmistada ja läbi viia.

Mullu 4. märtsil toimus Mustla rahvamajas ja 17. märtsil Viiratsi rahvamajas infopäev “Valmisolek enda ja teiste aitamiseks”. Rääkima tulid Viljandi valla esindajad, Kaitseliit, Päästeamet, 
Punane Rist ja Politsei. Ürituse eestvedajaks oli Vika ning korraldusmeeskonda olid kaasatud Sakala ringkonna Tarvastu Taevavõtme rühma kodutütred. Noored aitasid valmis panna saali ja infolaua, jagasid kaitsemaske ja kontrollisid vaktsiinipasse.