16.5.22

Võidutule toovad Viljandimaale kodutütar Gerli Tafenau ja noortejuht Ülle Treimann

 Kodutütarde organisatsioon tähistab tänavu oma 90. aastapäeva ning seetõttu on selle  liikmetel auväärne ülesanne viia võidupühal president Alar Karise Saaremaalt teele läkitatud võidutuli kodumaakondadesse. Viljandimaale toovad tule Sakala maleva kodutütar Gerli Tafenau ja noortejuht Ülle Treimann.Ülle Treimann kuulub Kaitseliidu ridadesse 2013. aastast. Kaitseliitu astumine oli talle ammune unistus. „Kui 10 aastat tagasi Viljandisse kolisin, olid mõned tuttavad ees, kes Sakala maleva kaitseliitlased. Kohe tekkis mõte täita oma unistus ja astuda Kaitseliitu formeerimisrühma,” jutustab naine ja kinnitab, et oma otsust ei kahetse üldse.

Treimann on olnud Ümera Kodutütarde rühmavanem 2015. aasta suvest alates. „Kui sai mõned aastat Kaitseliidus oldud, tekkis huvi noorteorganisatsiooni vastu, millega nemad tegelevad. Mu Kaitseliidu rühmaülem kapral Raul Astel tegeles sel hetkel noorkotkaste ja kodutütarde rühmaga. Sedasi sain omale kodutütarde Ümera rühmavanemaks,” meenutab ta.


Treimann elab iga kodutütre käekäigule kogu hingest kaasa ning mäletab oma rühma noori ka aastaid hiljem. Ta on loonud turvalise keskkonna, kus iga noor saab olla iseseisev ja vastavalt oma huvidele julgelt tegutseda. Treimann on entusiastlik, suurte kogemustega, aktiivne ja kohusetundlik rühmavanem. Tema jaoks pole probleemi korraldada noortele kaasahaaravaid üritusi, olgu selleks välilaager, ekskursioon, õppekäik või siis lihtsalt rühma koondus.

„Mulle meeldib, et saan noortele oma teadmisi edasi anda ja koos uusi juurde õppida. Pärast ürituse lõppu näen noorte nägusid ja siis saan teada, et teen õiget asja. Kui olen noortega koos, siis unustan argipäeva mured ära!” lausub ta.

Lisaks noorte üritustele on Treimann läbinud Naiskodukaitse viiest baasväljaõppest neli.

Tema pühendunud töö ja panus pole jäänud märkamata ning Treimann on pälvinud palju tunnustust. 2021. aastal omistati talle Kodutütarde tunnusrist; 2020. aastal pälvis Kaitseliidu Sakala maleva pealiku tänukirja; 2019. aastal sai Kaitseliidu teenetemedali (III klass), 2018. aastal Kaitseliidu Sakala maleva teenetemärgi ja Kodutütarde peavanema tänukirja ning 2016. aastal Kodutütarde Sakala ringkonna juhatuse tänukirja.

See, et ta on valitud tänavuaastaseks tuletoojaks, on Treimannile suur au. „Oh, see ehmatus oli ikka väga suur, ei tahtnud kohe uskuda! Polnud kunagi mõelnud selle peale, et võiksin tuletoojaks valituks saada. Olen isa poolt natukene saarlane, nii et on eriti uhke tuua võidutuld Saaremaalt Viljandisse! Tänan kogu südamest Sakala maleva Kodutütarde ringkonda!”


Viljandi gümnaasiumi XI klassi õpilane Gerli Tafenau kuulub Kodutütarde ridadesse alates 2020. aastast. „Ma astusin Kodutütardesse alles hiljuti, kuid huvi oli mul juba väiksemast east. Mulle meeldib see, et kõik on väga toetavad ja valmis abistama, kui on vajadus. Lisaks on tore käia üritustel ja kohtuda uute noortega, kes on minuga sarnaste huvidega,” räägib ta.

Tafenaule on 2021. aasta 14. novembril omistatud Kodutütarde III järk ning loomatarga ja perenaise erialamärk, peagi täieneb tema käis uute erialamärkidega. Ta on mitmekülgne kodutütar, kes lööb kaasa nii pidulikel üritustel kui metsalaagrites. Rühmategevustes juhendab ta endast nooremaid ning toetab rühmavanemat tema ülesannetes.


Ta on mängleva kerglusega läbinud Naiskodukaitse ohutushoiu, esmaabi, välitoitlustuse ja organisatsiooniõpetuse baasväljaõppe ning toiduhügieeni koolituse. Ta on võtnud endale eesmärgiks sel aastal läbida kõik Naiskodukaitse baasväljaõpped. Tafenau armastab ennast proovile panna kõikvõimalikel võistlustel ja retkedel oma meeskonnaga Sakala Mustad Kassid: 2020. aastal käis Laidoneri rajal, 2021. aastal lõi kaasa Vändra Sprindil, Laidoneri rajal ja Athenal, tänavu osales Valgel Välgul ja Vändra Sprindil.

Tafenau on üks noortest, kes aitas korraldada Kodutütarde 90.aastapäeva joonistusvõistlust maakonnas, kujundas Tarvastu Taevavõtme rühma infovoldiku ja meened. „Mulle meeldib vabal ajal käia looduses kõndimas ja samas meeldib ka joonistamine ja maalimine. Olen viinud need kaks kokku ja käinud looduses erinevaid taimi joonistamas,” räägib ta oma hobidest.

Ta on võtnud südameasjaks sotsiaalmeedias (kooli ja vallaleht) rühma tegevuse kajastamise. Lisaks kuulub ta Sakala maleva kodutütarde ja noorkotkaste noortekogusse.

Tafenau kohta võib öelda, et ta tüdruk kui orkester. Mängib igat pilli, mida vaja ja kõik tuleb väga hästi välja. Ta on hea näide sellest, kuidas lühikese ajaga saab üks noor nii palju saavutada. Tema kontosse on kogunenud muljet avaldav hulk osalustunde: 2020. aastal 154, mullu 309 ning tänavu on juba kirjas 199.

„Kui ma sain teada, et olen tuletooja, siis olin väga õnnelik just seetõttu, et sain üldse nii suure au endale. See näitab mulle, et tehes asju, mis mulle meeldivad, on ka võimalik saada suuri tulemusi!” on neiu õnnelik.

Tekst: Tea Raidsalu

Fotod: Gunnar Teas