27.5.22

Väluste lasketiir läbis „Siili” ajal värskenduskuuri.

 Suurõppuse „Siil” raames rassisid pioneeripataljoni mehed Viljandimaal Välustes Kaitseliidu Sakala maleva lasketiirus ehitus- ja parandustöödel. 
Kaitseliidu Sakala maleva pealiku major Andrus Tiituse andmetel oli Välustes vastavalt kokkuleppele vaja rajada lõhkamisplats ja asendada vana betoontruup nüüdisaegsega.
„Pioneerid tõstsid lasketiiru valli kõrgemaks, et lasketiiru paremal pool saaks lasta erinevate relvadega, snaipripüssid jms.
Vana tiiru laskepaika pandi juurde pinnast, eesmärgiga rajada sinna jao kaitsepositsioonid.
Ala tõsteti kõrgemaks, et kaevikutesse ei tuleks vesi ja positsioon jääks maapinnast kõrgemale. Tagada tuleb see, et tagumine vall püüaks kõik kuulid kinni ja me ei peaks tagumist valli veel täiendavalt kõrgemaks tõstma,” selgitas Tiitus.

Pioneerikool ülem major Marten Suur rääkis, 
et töös oli paarkümmend pioneeripataljoni rasketehnikamasinat, näiteks buldooserid, frontaallaadurid, laadurekskavaatorid, ekskavaatorid, kallurid.
Pioneeripataljoni meestel oli suurepärane võimalus saada vajalikku väljaõpet rasketehnikaga 
töötamisel ning seeläbi muutus paremaks ka Sakala maleva harjutusväljak, 
kus nüüd saab ära teha kõik sõjaaja harjutuste lahinglaskmised, mida üks maakaitse jagu sõjaajal tegema peaks.