8.4.24

Õppenädalavahetus Välustes


Aprillikuu esimesel nädalavahetusel toimusid Väluste lasketiirus kaitseliitlaste väljaõppepäevad, kuhu olid teretulnud kõik üksused. 

Õppepäeva läbiviija Toomas Taimre sõnul oli osalejaid näiteks maakaitsest, Ümerast, lahingkompaniist ja võitlusgrupist. 

Põhiülesanne oli kontrollpunktiõpe, mida juhendasid instruktorid Soomest. Lisaülesandeks olid taktikalised laskeharjutused R 20-ga, mida pole varem üldse tehtud. Harjutus algas põhjaliku ohutustehnika andmisega, et välja selgitada osalejate oskused ja teadmised. Põhimõtteliselt enamik osalenutest olid relva korra käes hoidnud ja mõne lasu teinud. 

Taktikalised laskeharjutused olid põhiliselt liikumise pealt, et õpiks relvaga ohutult ringi käima. Taimre rääkis, et õppurid olid paaridesse jagatud, üks oli vahel nii-öelda täiendav ventiil. 

Taimre hinnangul on R20 tänapäevane, kergesti omandatav ja väga laskesõbralik relv. 


Harjutust alustati 25 meetri pealt, oli relvade sisselaskmine ja siis vaata-keera-lase-harjutused 25 ja 50 meetri joonel. Seejärel patrull-laskmine 50 joonelt ja lõpuks lihtsalt distantsi laskmine 200 ja 300 meetri pealt.

Soome-poolne instruktor Aarne Markko täpsustas, et naaberriigist osales õppenädalavahetusel kokku seitse maakaitsekoolituse instruktorit. Need on need instruktorid, kes viivad nii Eestis kui Soomes läbi koolitusi koostööna ja aasta väljaõppeplaani kohaselt.


Sel korral õpetati Markko sõnul sõiduki kontrollipunkti ülesehitamist ja autode läbiotsimist ning isikute kontrolli. Samuti oli kavas lahingesmaabi, luurepunkti ülesehitamine, luure tegemine ja vaatluspostid.


Aarne Markko rääkis, et kahe riigi koostöö on väga oluline ka seetõttu, et niimoodi omandavad mõlemad osapooled vastastikku teise riigi keelt ning lisaks inglise keelt. Fotod: Gunnar Teas

Galerii