14.11.23

Sakala ringkonna aasta kodutütar 2023 on Heleriin Laanemäe ja noortejuht Ly Sova


Sakala ringkonna 2023. aasta kodutütar on Ümera rühma noorliige HELERIIN LAANEMÄE.  

Heleriin Laanemäe kuulub Kodutütarde organisatsiooni alates 14.12.2017. Heleriin on aktiivne noor, kes panustab organisatsiooni tegemistesse aastast aastasse üle 400 tunni (2022. aastal oli 428 tundi, 2023. aasta oktoobri seisuga juba 437 tundi).

Käesoleval aastal on ta pannud ennast proovile patrullvõistlusel Laidoneri rada, Valge Välk, võistlusmatkal Vändra Sprint ning Sakala maleva noorte laskevõistlusel. Ta on võtnud osa taktikalaagrist, suvelaagrist SPEKTER, NOT ning Kodutütarde tegevust tutvustavast laagrist.

Lisaks on ta 2023. aastal panustanud "Anname au!" kampaania läbiviimisel ja Naiskodukaitse juuniküüditamise mälestusüritusel "Me ei unusta Sind!", teinud tegevuspunkti nooremate võistlusel Kärstna lahingumäng ja viinud tegevusi läbi hansapäevade lastealal ning osalenud rivikarbis võidupüha paraadil. Ta on noorte arvamuse esindaja ja elluviija Kaitseliidu Sakala maleva noortekogus.

Heleriin on läbinud Naiskodukaitse baasväljaõppe viiest moodulist neli (ohutushoid, organisatsiooniõpetus, välitoitlustus, esmaabi) ning lisaks on tal läbitud ka toiduhügieeni kursus.

Heleriin on rõõmsameelne, positiivse ellusuhtumisega, abivalmis ja osavõtlik ega oota heateolt vastuteenet. Ta on oma suure südame, aktiivsuse ja hea eeskujuga suutnud väga palju ära teha ning väga paljusid inimesi mõjutada. Temalt on õppida nii noortel kui täiskasvanutel.

Heleriinule on omistatud III järk (16.10.2021), IV järk (28.11.2020), V järk (11.05.2019), VI järk (14.12.2017).

Erialamärkidest on ta pälvinud: perenaine (21.06.2022), matkaja (21.06.2022), esmaabi andja (21.06.2022), loomatark (17.06.2021).

Talle kohaldatud ergutused: hoolsuspael (13.06.2023), peavanema tänukiri (21.06.2022), maleva pealiku tänukiri (15.02.2021).

Kodutütarde Sakala ringkonna 2023. aasta noortejuht on Tamme rühma rühmavanem LY SOVA. 

Ta on olnud rühmavanem alates 23.10.2015. 

Ly on elurõõmus rühmavanem, kes teeb oma tööd pühendunult, inspireerides noori, kaasates lapsevanemaid ning väärtustades noori kaasavat õpet.

Ettevõtliku inimesena on ta panustanud järjepidevalt oma aega Kodutütarde tegemistesse ning ilmestanud neid uute ideede ja mõtetega. Tema rühma koondused ja üritused on alati põhjalikult ette valmistatud ja läbi viidud. 

Ta tunneb suurt uhkust iga lapse individuaalsete edusammude üle otsides aktiivselt lahendusi ja viise, kuidas noori  kõige paremini rühmas toetada. Tegusa noortejuhina on ta alati abis maakondlikel üritustel, viib läbi vajadusel õppetunde järgukatsete laagrites või tegevuspunkte matkamängudel ja võistlustel. Märkimist väärib tema iga-aastane heategevusprojekt – piparkookide küpsetamine hoolekandeasutustele. 

Ly teeb oma tööd suure armastuse ja hoolega, mis aitab noortel püstitatud eesmärgid saavutada. Ly on organisatsiooni väärtuste kandja, kelle igapäevane tegevus ja pühendumine on eeskujuks nii noortele kui ka kolleegidele. Ta on sõbralik, positiivse ellusuhtumisega, terava huumorimeelega, samas konkreetne ja lahendustele orienteeritud. 

Aktiivse liikmena kuulub Ly ka ringkonna juhatuse koosseisu.

Sellel aastal tegi ta põhjalikku tööd, et suurendada oma rühma koosseisu ning tõsta noorliikmete aktiivsust (taotles iga kvartal Isamaalise hariduse programmist toetus rühmategevuseks, viis koolis läbi organisatsiooni tutvustavaid üritusi).