5.12.22

Sakala maleva pealiku ülesannetes on maleva staabiülem major Silver Mäe

 


Sakala maleva pealiku ülesannetes on tööle asunud Sakala maleva staabiülem major Silver Mäe.

Silver Mäe on sündinud Tallinnas, lapsepõlveaja kuni põhikooli lõpuni elas ta Järvamaal. Pärast gümnaasiumi lõppu 2006. aastal läks vabatahtlikult ajateenistusse Sidepataljoni.

Pärast ajateenistust töötas ta Sidepataljonis ühe aasta instruktorina. Aastatel 2008–2011 läbis Mäe Sõjakoolis põhikursuse ning siirdus siis tagasi Sidepataljoni rühmaülemaks. Lisaks on Mäe teeninud Logistikapataljonis S6 (side) ülemana ja 1. jalaväebrigaadi staabi-sidekompaniis kompanii ülema abina ja kompanii ülemana. 

Aastatel 2016–2018 läbis Mäe Kaitseväeakadeemias keskastmekursuse. 2019. aasta 1. jaanuarist töötab Sakala malevas väljaõppe- ja staabiülemana.

2020. aasta oktoobrist elab Silver Mäe Viljandimaal. Ta on abielus ja peres kasvab kaks vahvat tütart. Oma peamiste hobidena nimetab ta sportlaskmist, orienteerumist ja looduses käimist ja matkamist.