3.6.22

Formeerijad osalesid koos noorkotkaste ja kodutütardega suurõppusel “Siil 2022”

 


Sakala ja Valga maleva isikkooseisu baasil on komplekteeritud 2. jalaväebrigaadi tarbeks formeerimispunkt, mis tegutseb Tartus Matkekeskuses. Formeerijate ülesanne on formeerida 2. jalaväebrigaadi valitud üksused ehk reservõppe kogunemisele kutsutud reservväelased registreerida õppusele ja anda neile kätte üksikvõitleja varustus koos üksikvõitleja relvastusega. 

Formeerijad kogunesid oma kodumalevates 16. mail kell 9 ja nagu ikka: kohalolekukontroll, vajalik varustus kaasa ning algas sõit Tartusse ülesannet täima brigaadilt formeerijatele kasutada antud sõidukitega MAN.

Sel aastal oli õppus eriline, sest Sakala ja Põlva Noorte Kotkaste ja Kodutütarde Noortekogude soovil kaasasime ka kodutütred ja noorkotkad õppusele “Siil 2022”.

Sakala malevas kogunes 40 kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat ning 6 noorliiget. Valga malevas kogunes 14 kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat ning 4 noorliiget. Põlva maleva 5 noort osalejat saabusid iseseisvalt Tartusse, kus kogu seltskond – 69 osalejat – sai kokku päeval kell 13.

Formeerijad teadsid oma ülesannet vastavalt erialadele. Isikkoosseis jaotus kiirelt ning siirduti formeerimist ette valmistama. Noortega tegeles kunagine noorkotkas, praegune Sakala maleva tegevliige Jarmo Malmre, kes tutvustas noortele ohutusreegleid ning mida võib ja mida mitte.

Kui mina punktipealikuna olin kaitseliitlastele ülesanded edastanud, leidsin ka aega noorte uudishimu rahuldamiseks ning siis oli noortel võimalus küsida kõike, mis pähe tuli: kus oleme, miks oleme, mida tegema hakkame. Küsimusi tuli üllatavalt palju ja väga asjakohaseid. Hiljem oli linnaku tutvustus ja sujuvalt jõudsid ka noored kaitseliitlaste käimasolevate tegevuste juurde. Mulle oli suur üllatus, kui sujuvalt suutsid noored omale leida juhendajad, kes neile reaalseid tegevusi tutvustasid. Esimesel päeval saadi õhtule umbes kella 21.30 paiku, et välja puhata järgmise päeva raskeks katsumuseks. 

Kutsutud reservväelasi käis meie formeerimisliinist läbi mõni võitleja vähem kui 1200. Ka teine päev lõppes umbes kella 22.30 paiku, mil tekkis võimalus enamik üksusest koju saata ja minu üllatus oli suur, kui linnakusse jääda soovijatest kõik olid noorliikmed. Loomulikult jäid linnakusse veel üheks päevaks jätkuformeerimisele vähesed kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad, meid koos noorliikmetega oli kokku 19.

Trall läks edasi 28. mail, mil oli jälle vaja koguneda: Sakala malevast 40 tegevliiget ja 6 noorliiget, Valga malevast 15 tegevliiget (koolikohustuste tõttu Valga noored sel korral ei osalenud) ning Põlva 6 noort osalejat saabusid jälle iseseisvalt Tartusse – kokku 67 osalejat.

Algas lahkformeerimine ehk siis reservväelaste varustus lattu tagasi ja selle usin ülelugemine. Kogu protsess lõppes sama päeva õhtupoolikul umbes 21 paiku. Jälle üllatas noorte nördimus õppuse läbi saamise üle, sest õppus oli planeeritud ka 29. maiks, aga seltskond oli tubli ja kiire, nii et järgnes vaba päev.

Noored said võimaluse proovida reservväelaste esmast isikutuvastamist, varustuseliinis varustuse väljastamist, relvaosakonnas relvade väljastamist, reservväelaste mõõtmist rätsepalindiga, mille tulemusel sai üldse neile varustust väljastada ning juhendada reservväelasi ankeetide täitmisel ning vastata küsimustele “Kuhu nüüd?”.

Minu hinnangul ja lugedes noorte tagasisidet, julgen teha järelduse, et noorte kaasamine sellistele suurtele õppustele on ülivajalik ja mina kindlasti jätkan noorte kaasamist.

Lõpetuseks tänan kõiki osalejaid, kõik olid väga tublid ja motiveeritud! Tänan! “Iga okas loeb!”

Lõuna Maakaitseringkonna formeerimiskeskuse 1. pealiku abi,
Raadi Formeerimispunkti pealik
kpr Raul Astel

Foto: Jarmo Malmre