31.5.23

Võidutule toovad tänavu kaitseliitlane Raivo Roosi ja naiskodukaitsja Mari Mesipuu

 Tänavu valiti tuletoojateks igast maakonnast üks kaitseliitlane ja üks naiskodukaitsja, kes saavad 23. juunil võidupüha paraadil Viljandis presidendilt võidutule, et see viia oma kodukanti ja jagada jaanitule süütamiseks kõigile soovijatele.Kaitseliidu Sakala maleva tuletoojad on Raivo Roosi ja Mari Mesipuu.

Raivo Roosi kuulub Kaitseliitu 2009. aastast. Raivo Roosi on väga mitmekülgne kaitseliitlane, osaledes nii sõjalises väljaõppes kui ka spordivõistlustel, paraadidel ja alati oma allüksuse üldkoosolekul. Roosi toetab ka noorte tegevust: 2022. ja 2023. aastal korraldas ta “Laidoneri raja” vastutegevust. Raivo Roosi on läbi aastate olnud stabiilselt aktiivne, näiteks eelmisel aastal osales ta 20 korda Kaitseliidu üritusel. 

2018. aasta õppusel SIIL täitis ta rühmaülema ülesandeid eeskujulikult, pälvides selle eest Kaitseliidu ülema meene. Lisaks on Raivo Roosi saanud korduvalt malevapealiku tänukirja ning 2. ja 3. klassi teenetemedali.  

Raivo Roosi on äärmiselt kohusetundlik ja rühmapealikuna ootab ka oma kaaslastelt täielikku pühendumist. Tänu õpetajaametile on tal oskused oma võitlejaid motiveerida ja ühise eesmärgi nimel pingutama panna. Teda kui juhti hinnatakse ja austatakse, tema arvamusega arvestatakse.   

Mari Mesipuu kuulub Naiskodukaitse Sakala ringkonna ridadesse 2017. aastast.

Mari Mesipuu on väga mitmekülgsete oskustega. Ta arendab end pidevalt ning tegutseb usinalt nii toitlustus-, formeerimis-, kui sidegrupi tegemistes. Ta on panustanud oma aega ja energiat nii Karksi jaoskonna kui ringkonna ettevõtmistesse ning esindanud Sakala ringkonda korduvalt üleriigilistel võistlustel (side- ja staabierialagrupi võistlus, koormusmatk, välikokavõistlus). 

Mari Mesipuu on väga tasakaalukas, kohusetundlik ja hea suhtleja. Ta julgeb võtta vastutust ning on alati orienteeritud lahenduste leidmisele. Kaaslased kirjeldavad teda kui liiget, kelle peale saab alati kindel olla ja kui kisubki raskeks, siis tema huumorimeel aitab tuju üleval hoida ja edasi pingutada. Mari Mesipuu puhul kehtib ütlus "Julge pealehakkamine on pool võitu". Julget pealehakkamist tal jagub, võidust puudujääva osa kompenseerib töökuse ja sihikindlusega.

Ta on liige, kes midagi poole vinnaga ei tee. Kui ta midagi ette võtab, siis annab endast kõik, et see saaks võimalikult hästi tehtud. Kui omal teadmised puuduvad, siis sellepärast midagi tegemata ei jää, ta julgeb seda tunnistada, kogenumaid kaasata, ise juurde uurida ja õppida. Kui ta on endale midagi temale omaselt põhjalikult selgeks teinud, on ta lahkesti valmis ka teistele oma teadmisi ja oskusi jagama. 

Mari Mesipuul on kindel ametikoht ka Kaitseliidu ettevalmistavas üksuses, tema panustatud tunnid Kaitseliidu ja Naiskodukaitse tegemistesse on märkimisväärsed: (2018. aastal 573 tundi, 2019. aastal 622,5 tundi, 2020. aastal 267 tundi, 2021. aastal 239 tundi, 2022. aastal 499 tundi, 2023. aastal 220 tundi). 

Mari Mesipuu valiti 2021. aastal Sakala ringkonna aasta naiskodukaitsjaks. Samuti on ta pälvinud kaks korda maleva pealiku tänukirja, kaks korda jaoskonna tänukirja, Kaitseliidu ülema tänukirja ja Sakala maleva rinnamärgi.