27.5.21

Uued teenetemärgid on valmis!

Kaitseliidu Sakala maleval on valmis saanud teenetemärgid.

Tekst: Üllar Priks

Maleva pealiku Andrus Tiituse sõnul on teistel malevatel erinevad variandid märkidest ja
ristidest olemas juba varasemast, Sakala sai linnukese kirja viimasena.
“Projektiga alustati juba aastal 2016. Töös on olnud erinevaid versioone ja
seepärast on protsess olnud vaevaline,” möönab Tiitus ning jätkab: “2017.
aasta lõpus, kui malevapealikuks sain, asusin tegudele. Maleva juhatuse
poolt antud projektiga mindi edasi, kuid sümboolikakomisjoni liikmed ja
väljatöötamise kord muutus. Mõtted olid erinevad ning esialgsed variandid
ja plaanid seepärast teoks ei saanud. Kui Valga maleva paar aastat välja
töötatud teeneteristid on lindilõikega, siis tahtsime Sakala malevale
esialgu samasuguseid teha, aga ära seda mõtet ei kinnitatud. Otsustati, et
märgid peaks jääma nagu ajalooliselt teistel malevatel on ehk siis märgi
kujul.”
Malevapealiku ütlemist mööda oli laual kuus erinevat varianti ning
juhatusega said neist kõige ilusamad välja valitud. Teenetemärgile on
kantud Sakala maleva sümboolika, maleva loomisaasta ja erinevalt teiste
malevate teenetemärkidest jäi sellele ka kirje, et tegu on Sakala malevaga.
Sakala maleva teenete rist on kõige kõrgem tunnustus, mida maleva juhatus
saab malevale osutatud teenete eest välja anda. Teenetemärgid jagunevad
kolmeks põhiklassiks ja üheks eriteenete märgiks. Viimasena maintud märke
antakse ühekordsete teenete eest ja Sakala maleva liikmetele neid ei
jagata. “See eriline teene ei saa kindlasti olla rahaline toetus. Abi peab
olema osutatud läbi koostöö, mille kaudu on Kaitseliidu mainet tõstetud
ning meil oma ülesannet täita aidatud,” märkis Tiitus.
“Märgid on valmis ja ootavad seifis oma aega. Ühtegi esildist hetkel
menetluses pole. Lähim suursündmus on maakaitsepäev ja eks elu näitab, kas
esimene pääsuke sealt välja lendab,” lausus malevapealik kavalalt.
Teenetemärki võib kanda vaid isik, kellele see on antud. Seda võib kanda
riikliku, ametkondliku või perekondliku piduliku sündmuse puhul. Märki
kantakse tavavormil või pidulikul õhtuvormil. Tavavormil kantakse seda
vasakul rinnataskul ja kui tegu on ainsa märgiga, siis tasku keskkohas. Kui
kaitseliitlasel tavavormi pole, võib märki kanda ülikonna vasaku rinnatasku
keskel. Sama kehtib ka naiste ülikonnajakkide puhul. Samuti võivad naised
selle kinnitada kleidile.
Praegune Sakala maleva rinnamärk jääb Andrus Tiituse kinnitusel alles.
“Meeskonnatunnet süvendav kotkaga rinnamärk ongi üks põhjus, miks seni
teenetemärki tehtud polnud. Need on aga kaks erinevat asja ja ka vanade
rinnamärkide väljaandmise kord jääb samaks, kui see on seni olnud.”